Archiwa miesięczne wrzesień 2019

Przysięga i Święto Wojsk Obrony Terytorialnej

W dniu 28 września 2019 roku w Białymstoku odbyła się przysięga wojskowa żołnierzy Pierwszej Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej.  Słowa roty wypowiedziało dziś blisko 190 żołnierzy ochotników z całego województwa. Po raz pierwszy ślubowali oni na nowy sztandar Pierwszej Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej.  Jednostka ta jest jednostką partnerską naszej szkoły w realizacji „Programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” Ministerstwa Obrony Narodowej. Stała współpraca i merytoryczne podejście żołnierzy prowadzących zajęcia w trakcie wojskowych dni szkoleniowych oraz obozów wojskowych stanowi podstawę do szkolenia młodzieży klas mundurowych uczącej się w naszej szkole...
Czytaj dalej

Spotkanie z rodzicami

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców/opiekunów prawnych uczniów naszej szkoły na spotkanie w dniu 1 października 2019 roku (wtorek) na hali sportowej o godzinie 16.00. W programie wystąpienie dyrektora szkoły na temat planów działań szkoły w roku szkolnym 2019/20, informacja pedagoga szkolnego oraz przedstawiciela Policji na temat zagrożeń demoralizacją młodzieży i sposobach przeciwdziałania. Po wystąpieniach na hali sportowej odbędą się spotkania z wychowawcami w klasach, zaś o godzinie 17.00 w sali nr 15 zbiorą się przedstawiciele Rady Rodziców.

Czytaj dalej

Wykład dr. Marka Kietlińskiego pt. „Polacy w II wojnie światowej. Ranking polskich aktywności wojennych”

Dn. 24.09.2019 r. kl. I A , I B i III A uczestniczyły  w ciekawym wykładzie dr. Marka Kietlińskiego „Polacy w II wojnie światowej. Ranking polskich aktywności wojennych”.

Dr Marek Kietliński od 19. lat jest dyrektorem Archiwum Państwowego w Białymstoku. Z wykształcenia historyk, absolwent Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku.  Zajmuje się tematyką regionalną a także historią najnowszą. Jest autorem: Kalendarium NSZZ „Solidarność Regon Białystok 1980-1999, Stan wojenny na Białostocczyźnie 13 grudnia 1981 r. 22 lipca 1983 oraz  kilkunastu artykułów o problematyce regionalnej.

Wykład, który odbył się w naszej szkole był kolejnym przedsięwzięciem wynikającym ze współpracy z Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Białymstoku...

Czytaj dalej

Dzień otwartych koszar w 18. Pułku Rozpoznawczym w Białymstoku

Dnia 16 września 2019 r. delegacja uczniów z naszej szkoły brała udział w Pikniku Militarnym pod hasłem „Dzień otwartych koszar”. Impreza odbyła się na terenie 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego. Młodzież najpierw zapoznała się z zasadami obowiązującymi na terenie Jednostki Wojskowej, potem uczniowie mieli możliwość zwiedzenia Sali Tradycji. Także można było zapoznać się ze sprzętem i uzbrojeniem używanym na co dzień przez żołnierzy.

Najważniejszym punktem programu był udział w uroczystym apelu, podczas którego Dowódca 18.Pułku : płk Rafał Lis przekazał obowiązki służbowe nowemu Dowódcy – płk Pawłowi Lachowskiemu. Po uroczystości uczniowie wysłuchali wykładu na temat rodzajów służby wojskowej...

Czytaj dalej

Uwaga uczniowie szkoły branżowej klasy II – możliwość uzyskania stypendiów

W związku z realizacją projektu pn. „Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy” informuję, iż z dniem 19 września br. rusza I edycja naboru wniosków na pomoc stypendialną w ramach projektu pn. „Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy”. W związku z powyższym proszę o poinformowanie uczniów o ogłoszonym naborze i  zamieszczenie informacji na Państwa stronie internetowej (treść informacji wraz z dokumentacją projektową w załączeniu).
Termin naboru wniosków upływa 27.09.2019 r. Do tego dnia uczeń powinien złożyć dokumenty rekrutacyjne w sekretariacie szkoły. Proszę pamiętać o pieczątce szkoły i wpisaniu daty wpływu na wniosku oraz ostemplowanie i podpisanie wszystkich dokumentów przez wskazane w Regulaminie osoby...
Czytaj dalej

Wykład dr. Macieja Miżejewskiego  na temat: „Roli mediów społecznościowych w kampaniach wyborczych. Przykład Włoch

Dn.  9 września 2019 r. nasi uczniowie  z kilku wybranych  klas mieli okazję wziąć udział w wykładzie dr. Macieja Miżejewskiego  pt. „Rola mediów społecznościowych w kampaniach wyborczych . Przykład Włoch”. Potem chętni uczniowie mogli uczestniczyć w lekcji jęz. włoskiego.

Dr Maciej Miżejewski jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, adiunktem w Zakładzie Dziennikarstwa Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagielońskiego,  stypendystą Universita di Pavia we Włoszech. W latach 1993-2000 był redaktorem Działu Programów Informacyjnych Telewizji Polskiej S.A. o. w Krakowie, wyróżniony w 1998 r. przez Business Centre Club nagrodą  Ostrego pióra  za „propagowanie w pracy zawodowej zasad przedsiębiorczości...

Czytaj dalej

BIAŁOSTOCKI SALON MATURZYSTÓW

9 września 2019 maturzyści Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej wzięli udział w Białostockim Salonie Maturzystów. W uroczystym otwarciu uczestniczyli: prof. Jerzy Halicki – prorektor Uniwersytetu w Białymstoku, Jolanta Gołaszewska – dyrektor OKE w Łomży, Rafał Rudnicki – zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku, Franciszek Górski – przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty oraz prof. Adrian Chabowski – prorektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

W trakcie licznych spotkań nasi maturzyści otrzymali garść istotnych informacji o ofertach edukacyjnych różnych uczelni, mogli znaleźć  okazję do rozmowy z przedstawicielami wydziałów rekrutacji uczelni i studentami. Wszyscy niezdecydowani mogli też uzyskać podpowiedź w zakresie doradztwa zawodowego...

Czytaj dalej

Uroczystość z okazji 25 lat istnienia 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej

6 września 2019 r. dyrektor naszej szkoły Jarosław Budnik na zaproszenie gen. bryg. Jacka Ostrowskiego wziął udział w uroczystych obchodach  25 – lecia istnienia 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej. Rozpoczęły się one mszą św. za żołnierzy i pracowników RON. Potem na terenie jednostki wojskowej posadzono dąb upamiętniający 25-lecie 20 BBZ.  Złożono także kwiaty i zapalno znicze pod tablicą upamiętniającą żołnierzy brygady poległych podczas misji w Afganistanie.

Od godzin porannych na Placu Bohaterów Westerplatte miał miejsce piknik militarny dla mieszkańców Bartoszyc. Zaprezentowany został sprzęt wojskowy,  zarówno 20 BBZ, jak i 16 Pomorskiej Dywizji a także sojuszniczych armii: amerykańskiej, chorwackiej i rumuńskiej...

Czytaj dalej

Nasi mundurowi w 20 Bartoszyckiej Brygadzie Zmechanizowanej

W dniach 02-05 września 2019 r. dziewięcioro uczniów z  klas mundurowych  pod opieką niezastąpionego st. chor. sztab. Janusza Bielawskiego na zaproszenie gen. bryg. Jacka Ostrowskiego wzięło udział w obchodach święta i zawodach sportowych z okazji  25-lecia istnienia 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej.

Konkurencje, z którymi musiała  się zmierzyć młodzież to:

– tenis stołowy;

– unihokej;

– bieg na orientację;

– bieg zwiadowcy;

– zawody z broni historycznej.

W ostatni dzień  pobytu uczniowie mieli okazję sprawdzić się na pętli taktycznej. Ten fakt umożliwił im zapoznanie się z codziennymi ćwiczeniami żołnierzy oraz żołnierską rutyną. Pomimo ogromnego zaangażowania uczestników nasi mundurowymi, tym razem, wrócili bez pucharów...

Czytaj dalej

Inauguracja nowego roku szkolnego 2019/20

2 września 2019 r. o godz. 9 00 uczniowie i słuchacze piętnastu klas Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Białostockiej, w tym dwóch klas Branżowej Szkoły I Stopnia oraz jednej klasy Liceum dla Dorosłych  wraz  z kadrą pedagogiczną zainaugurowali nowy rok szkolny 2019/20. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili:

  • Paweł Wnukowski – Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego;
  • Jerzy Białomyzy – członek Zarządu Powiatu Sokólskiego;
  • Marcin Dąbrowski z I Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. W. Liniarskiego.

Po  odśpiewaniu hymnu państwowego, okolicznościowe przemówienie wygłosił dyrektor szkoły Jarosław Budnik, m.in...

Czytaj dalej