O szkole

Szkoła

Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej to szkoła z tradycjami i jednocześnie nowoczesna, dobrze wyposażona, estetyczna i bezpieczna placówka oświatowa. Powstała w 1962 roku. W roku 2002 odbył się zjazd, w czasie którego nadane zostało imię Generała Nikodema Sulika. Dyrektorem Zespołu Szkół jest Jarosław Budnik.

Obecnie Zespół Szkół im. gen. N. Sulika tworzą trzy typy szkół: Liceum Ogólnokształcące, Branżowa Szkoła I Stopnia z klasami wielozawodowymi oraz Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

Uczniowie, głównie liceum, odnoszą duże sukcesy naukowe, zarówno na szczeblu ogólnopolskim (Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności, Olimpiada Języka Białoruskiego, konkursy o prawie wyborczym, literackie) a także znaczące sukcesy na poziomie województwa (artystyczne, teatralne, literackie, językowe). Biorą udział w wielu konkursach i olimpiadach. Poważnym atutem szkoły są także osiągnięcia sportowe – szkoła słynie w Polsce z sukcesów w dziedzinie taekwon-do, a z uwagi na wyniki szczypiornistów, nazywana jest podlaską stolicą piłki ręcznej. Wyróżnikiem szkoły są klasy mundurowe, które od kilku lat funkcjonują w pilotażowym programie MON, jakie certyfikowane klasy wojskowe.

Jednym z najistotniejszych atutów szkoły jest jej ogromna aktywność w środowisku lokalnym na wielu płaszczyznach. Uczniowie mogą rozwijać zainteresowania i pasje poprzez realizowanie się w wielu najróżniejszych formach: działalność w wolontariacie, w tym europejskim – doskonaląc naukę języków (angielskiego i rosyjskiego), wolontariacie mundurowym realizując się w działaniach na rzecz klas mundurowych, grupie teatralnej „Paradox”, drużynie harcerskiej ASTAT 2. Mogą także poszerzać swoją wiedzę w kołach naukowych poprzez dodatkowe fakultety z wielu przedmiotów ogólnokształcących , czy też w kołach sportowych: piłki ręcznej i samoobrony i sportów walki.

Uczniowie uczestniczą w wielu realizowanych projektach podnoszących kompetencje i wyrównujących szanse na podniesienie poziomu wiedzy z poszczególnych przedmiotów (np. matematyki – Ekstraklasa Matematyczna, przedsiębiorczości, Wolontariat Europejski (EVS)

Szkoła realizuje wspólne projekty ze szkołami w Kalwarii i Solecznikach na Litwie, w Mołodecznie na Białorusi, z Liceum w Ierapetrze na Krecie i Technikum ze Stambułu w ramach programu Erasmus+.