O szkole

Szkoła

Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej to szkoła z tradycjami i jednocześnie nowoczesna, dobrze wyposażona i bezpieczna placówka oświatowa. Powstała w 1962 roku. W roku 2002 odbył się zjazd, w czasie którego nadane zostało imię Generała Nikodema Sulika.

Obecnie Zespół Szkół tworzą: Liceum Ogólnokształcące, Zasadnicza Szkoła Zawodowa – klasa wielozawodowa oraz Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

W Zespole Szkół można rozwijać zainteresowania poprzez działalność w wolontariacie, grupie teatralnej „Paradox”, drużynie harcerskiej ASTAT2, a także w kołach zainteresowań: szachowym, bilardowym czy też sportowym. Uczniowie uczestniczą w realizowanych projektach podnoszących kompetencje i wyrównujących szanse na podniesienie poziomu wiedzy z poszczególnych przedmiotów.

Szkoła realizuje wspólne projekty ze szkołami w Kalwarii na Litwie i w Mołodecznie na Białorusi.

Dyrektorem Zespołu Szkół jest Jarosław Budnik.