Archiwa miesięczne czerwiec 2011

Akademia Kompetencji Kluczowych

Program rozwoju uczniów szkół ponadgimnazjalnych Polski Wschodniej

Bezpłatne zajęcia dodatkowe w twojej szkole:

 • podstawy przedsiębiorczości
 • ECDL – zajęcia komputerowe
 • język angielski
Czytaj dalej

„Białystok dobre miejsce do studiowania”

 • zajęcia z: języka polskiego, języka angielskiego, matematyki i biologii przygotowywujące młodzież do matury z w/w przedmiotów.
 • czas trwania zajęć pozalekcyjnych: październik 2010 – marzec 2011
 • liczba uczestników: 25
Czytaj dalej

Innowatorium „Tydzień Przedsiębiorczości”

 • cel projektu: wyrównywanie szans edukacyjnych młodych ludzi w obszarze nauk ekonomicznych i zarządzania.
 • czas realizacji projektu: od 18 do 22 maja 2009
 • liczba uczestników projektu: 15 uczniów
 • osiągnięte rezultaty:
  • poszerzona wiedza młodych ludzi z zakresu zarządzania i ekonomii
  • zainspirowanie do samodzielnego studiowania zagadnień z zakresu przedsiębiorczości
 • źródła dofinansowania projektu: NBP i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
Czytaj dalej

Akademia Maturalna

 • zajęcia z: języka polskiego, języka angielskiego, matematyki i geografii przygotowujące młodzież do matury z w/w przedmiotów.
 • czas trwania zajęć pozalekcyjnych: październik 2009 – marzec 2010
 • liczba uczestników: 25
Czytaj dalej

Archimedes

 • cel projektu: jest rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie kluczowych kompetencji nauk matematyczno-przyrodniczych na poziomie szkół średnich, wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej szkół w perspektywie przyszłego zatrudnienia oraz dostosowanie edukacji do potrzeb rynku pracy, jak również dostarczenie wykwalifikowanych pracowników branży technicznej.
 • czas realizacji projektu: od lutego 2009 r. do 15 listopada 2012
 • liczba uczestników projektu: 66 osób (43 kobiety, 23 mężczyzn)
 • osiągnięte rezultaty:
  • poszerzenie wiedzy na tematy związane z przedmiotami ścisłymi.
 • źródła dofinansowania projektu: Zespół Szkół jest w tym projekcie partnerem. Projekt jest finansowany w całości przez EFS.
Czytaj dalej

Centrum Integracji Młodzieży

 • cel projektu: aktywizacja zawodowa oraz integracja społeczna młodzieży przebywającej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ułatwienie powrotu do życia w społeczeństwie
 • czas realizacji projektu: od 20 sierpnia 2008 do 20 lipca 2009
 • liczba uczestników projektu: 130 wychowanków Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego oraz 50 wolontariuszy
 • osiągnięte rezultaty:
  • powstanie młodzieżowych grup zainteresowań sportowych i kulturalnych
  • redagowanie lokalnej gazety młodzieżowej oraz strony internetowej
  • przeprowadzenie konsultacji psychologicznych, pedagogicznych oraz prawnych
 • źródła dofinansowania projektu: Zespół Szkół był w tym projekcie partnerem. Projekt był finansowany w całości przez EFS.
Czytaj dalej

Promocja Integracji Społecznej

 • cel projektu: poszerzenie dostępu osób niepełnosprawnych do profesjonalnych szkoleń zawodowych znacznie zwiększających szanse na zatrudnienie oraz wsparcie psychologiczno – zawodowe w tym zakresie.
 • czas realizacji projektu: od 1 sierpnia 2008 do 30 czerwca 2009.
 • liczba uczestników projektu: ogółem 65 w tym niepełnosprawnych 57.
 • osiągnięte rezultaty:
  • przeprowadzenie szkolenia gastronomicznego i komputerowego dla osób niepełno sprawnych
  • przeprowadzenie kampanii promocyjnej (strona internetowa, ulotki, plakaty)
 • źródła dofinansowania projektu: Zespół Szkół był w tym projekcie partnerem. Projekt był finansowany w całości przez EFS.
Czytaj dalej

Nasza Szkoła

Pionierski projekt  Nasza Szkoła zrealizowana jesienią 2007. Podsumowanie odbyło się 17 stycznia w kinie Lotos w trakcie festynu, młodzież uczestniczyła w następujących programach:

6-11 sierpnia 28 osób w spływie kajakowym, zajęcia wyrównawcze z matematyki, fizyki, chemii, języka polskiego i rosyjskiego 204 godziny, kółka zainteresowań 264 godzin; wyjazdy do teatru, na basen, uczelnie wyższe, placówkę Służby Granicznej, warsztaty teatralne i dziennikarskie, których efektem jest gazeta Młoda Dąbrowa.

Czytaj dalej

Zadębiamy Dąbrowę

 • cel projektu: Poznanie historii dębów, jako symbolu Dąbrowy Białostockiej, aby poszerzyć w ten sposób wiedzę najmłodszych mieszkańców na temat historii naszego regionu, przekazanie posiadanej wiedzy historycznej młodszym pokoleniom przez pokolenia starsze, wspólne dbanie o czystość i porządek w naszej gminie, organizowanie akcji sprzątania okolic Dąbrowy Białostockiej, szerzenie wiedzy ekologicznej.
 • czas realizacji projektu: 15 maja 2008 – 1 listopada 2008
 • liczba uczestników projektu: 40 wolontariuszy (34 kobiety, 6 mężczyzn)
 • osiągnięte rezultaty:
  • posadzenie przy szkołach i innych instytucjach dębów
  • opracowanie publikacji dotyczących historii i biologicznego życia dębów
  • przeprowadzenie zajęć w Szkole Podstawowej w Kamiennej Nowej i Przedszkolu w Dąbrowie B...
Czytaj dalej

Konkursy literackie

Konkurs Literacki im. Czesława Miłosza i Stefana Żeromskiego:

I Edycja: Ecce Homo – Karol Kopańko

II Edycja: Bardo – Karol Kopańko

Czytaj dalej