Przysięga i Święto Wojsk Obrony Terytorialnej

W dniu 28 września 2019 roku w Białymstoku odbyła się przysięga wojskowa żołnierzy Pierwszej Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej.  Słowa roty wypowiedziało dziś blisko 190 żołnierzy ochotników z całego województwa. Po raz pierwszy ślubowali oni na nowy sztandar Pierwszej Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej.  Jednostka ta jest jednostką partnerską naszej szkoły w realizacji „Programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” Ministerstwa Obrony Narodowej. Stała współpraca i merytoryczne podejście żołnierzy prowadzących zajęcia w trakcie wojskowych dni szkoleniowych oraz obozów wojskowych stanowi podstawę do szkolenia młodzieży klas mundurowych uczącej się w naszej szkole. Ponieważ  przysięga wojskowa „terytorialsów” jest realizowana w ramach obchodów Święta Wojsk Obrony Terytorialnej chcielibyśmy zarówno dowódcom, jak i współpracującym z naszą szkołą żołnierzom serdecznie za współpracę podziękować.