Archiwa miesięczne styczeń 2023

Studniówka Anno Domini 2023

14 stycznia 2023 r., czyli dokładnie na 110 dni przed maturą, swój wielki bal mieli maturzyści Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Białostockiej. Spośród 63, udział w zabawie w Pensjonacie Poniatowski w Suchowoli wzięło 48 maturzystów wraz z 30 osobami towarzyszącymi.

Uroczystość otworzyli Gabriela Marchel i Szymon Maksimczyk. Rozpoczęli od podziękowań swoim nauczycielom i rodzicom. Nie zabrakło gratulacji i życzeń zdania matury od dyrektora szkoły Jarosława Budnika. Były także kwiaty i upominki dla wychowawców, nauczycieli  i dyrekcji. A potem czas na zdjęcia i oczywiście doskonałą zabawę do białego rana. Do historii przejdą ciekawe konkurencje np. quiz muzyczny a także przepięknie odtańczona belgijka czy grecki taniec zorba.

Wszyscy bawiący ...

Czytaj dalej

Ostatnie pożegnanie 

12.01.2023 r. pożegnaliśmy śp. Stanisława Konopkę – wieloletniego dyrektora Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej w l. 1964 – 91. W  ceremonii pogrzebowej, oprócz rodziny i przyjaciół, udział wzięła  cała społeczność szkolna, władze powiatowe (ze Starostą Sokólskim Piotrem Rećko na czele), gminne (Burmistrzem Dąbrowy Białostockiej Arturem Gajlewiczem), także absolwenci i dawni uczniowie dąbrowskiej placówki oświatowej. 

W czasie mszy św.- koncelebrowanej przez dąbrowskich absolwentów ogólniaka a jednocześnie uczniów dyrektora – w kościele pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Dąbrowie Białostockiej a także na cmentarzu, uczestniczył poczet sztandarowy oraz asysta honorowa składająca się z uczniów klas mundurowych. 

Dziękujemy...

Czytaj dalej

9 stycznia 2023 r. dąbrowskie środowiskowe edukacyjne poniosło niepowetowaną stratę.

Odszedł  wieloletni dyrektor Zespołu Szkół im. gen. N. Sulika w Dąbrowie Białostockiej, wspaniały nauczyciel historii i wrażliwy człowiek.

+Stanisław Konopka urodził się 8 listopada 1931 roku w miejscowości Modliborzyce na Lubelszczyźnie i był synem Ignacego i Genowefy z domu Głowacka. Pochodził z rodziny chłopskiej. Po ukończeniu szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum w Janowie Podlaskim rozpoczął w 1950 roku studia na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Warszawie na kierunku historia. Po ukończeniu studiów w 1953 roku został skierowany do pracy w Liceum Ogólnokształcącym w Suchowoli, gdzie od 1 września rozpoczął pracę w charakterze nauczyciela. Tam też spotkał swoją przyszłą żonę Janinę Nakoneczną, z którą  8 maja 1954 roku zawarł  związek małżeński...

Czytaj dalej

Serdecznie dziękujemy!!!

W związku z zakończeniem starego roku 2022 i z nadzieją na udane rozpoczęcie obecnego, doceniając rolę społecznego otoczenia szkoły chcielibyśmy podziękować za wszelkie działania na jej rzecz realizowane, przez zarówno prywatnych, jak i instytucjonalnych partnerów szkoły.

▫️W sposób szczególny nasze podziękowania kierujemy do Powiat Sokólski za zrealizowane wspólnie projekty i działania podejmowane na rzecz rozwoju szkoły. Dziękujemy Zarządowi Powiatu Sokólskiego a w sposób szczególny Piotr Rećko Staroście Sokólskiemu, Jerzemu Białomyzemu – Wicestaroście Sokólskiemu oraz Romualdowi Gromadzkiemu – członkowi Zarządu...

Czytaj dalej

Był to dla nas dobry rok!!! Cz. II

▪️1 września rozpoczął się nowy rok szkolny a do szkoły przybyli w ramach wizyty przygotowawczej nauczyciele w Grecji i Hiszpanii realizujący projekt „Sorry, taki mamy klimat”. W ramach akcji Narodowego Czytania czytaliśmy „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza, zaś uczniowie uczestniczący w projekcie „Promocja zatrudniania młodzieży w rejonie przygranicznym poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych” szkolili się ze znajomości programu „Adobe Photoshop”, języka angielskiego biznesowego oraz tworzenia biznesplanu. Odbyły się pierwsze w tym roku szkolnym manewry klas mundurowych w Osowcu a także dni integracyjno-adaptacyjne dla klas pierwszych, których do naszej szkoły zawitała największa grupa ze wszystkich szkół powiatowych...

Czytaj dalej

Był to dla nas dobry rok!!! Cz. I

▪️Moi drodzy, rozpocznę od tego, iż 10 minut musiałem przewijać wiadomości umieszczone na szkolnym facebooku, aby dojść do stycznia 2022 roku. A to świadczy o tym, ile się działo, a działo się, działo….

▪️Już w styczniu realizowaliśmy nabór do „Bardzo smacznego projektu, czyli na granicy smaku” realizowanego z programu PO WER w ramach Ponadnarodowej Mobilności Uczniów a także otrzymaliśmy informację, iż zakończona została analiza raportu końcowego projektu „Królowa jest tylko jedna – Matematyka” finansowanego ze środków programu Erasmus +, zaś jego realizacja został uznana za dobrą praktykę.

Także już tradycyjnie odbyła się Studniówka 2022 w Pensjonacie Poniatowski w Suchowoli, w dość skromnej obsadzie 90 osób...

Czytaj dalej