Sprawozdania finansowe jednostki

Sprawozdanie za 2018 rok:

http://bip.st.sokolka.wrotapodlasia.pl/powiat_1/jednostkiorganizacyjnepowiatu/zespol-szkol-im-gen-nikodema-sulika-w-dabrowie-bialostockiej.html