Hala sportowa

Historia budowy

Najważniejsze daty:

6 czerwca 2007 – wniosek Dyrekcji i Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół im.Generała Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej o rozpoczęcie prac związanych z opracowaniem dokumentacji budowy hali sportowej.
7 kwietnia 2008 – Zarząd Powiatu Sokólskiego wyraża zgodę na rozpoczęcie prac związanych z opracowaniem dokumentacji budowy hali sportowej przy Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej.
30 marca 2009 – opracowanie dokumentacji budowy hali sportowej przez firmę ,,Biuro projektów obiektów sportowych i rekreacyjnych ,,Polsport”” spółka Z O.O..
17 lipca 2009 – ogłoszenie przetargu na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej.
10 września 2009 – podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych budowy obiektu hali sportowej i przebudowy pomieszczeń w budynku internatu przy Zespole Szkół im.Generała Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej przez firmę: Zakład Murarski spółka jawna Wincenty Krahel, Ewa Krahel – Rowińska. Wartość przetargowa inwestycji wyniosła 4 492 874,93 złotych.
25 września 2009 – podpisanie umowy na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego z firmą Obsługa Procesu Budowlanego.
29 września 2009 – przekazanie terenu wykonywania robót Zakładowi Murarskiemu spółka jawna Wincenty Krahel, Ewa Krahel – Rowińska.
23 października 2009 – zmiana firmy zajmującej się nadzorem inwestorskim, do końca budowy to zadanie pełnić będzie Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji z Białegostoku.
13 października 2010 – uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę hali sportowej.
30 listopada 2011 – odbiór techniczny robót.
12 stycznia 2012 – uroczyste otwarcie hali sportowej

Budowę realizował Zarząd Powaitu Sokólskiego przy wsparciu:

•Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przyznanych za pośrednictwem Urzedu Marszałkowskiego w ramach Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podlaskiego – 1 100 000 złotych.
•Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 800 000 złotych.
•Gminy Dąbrowa Białostocka – 200 000 złotych.

Dane techniczne

•powierzchnia zabudowy hali sportowej – 1990,4m2.
•kubatura hali – 16970m3.
•wymiary budynku hali – długość – 61,11m, szerokosć – 39,00m, wysokosć – 11,97m.
•wymiary areny 45m x 27m w ramach, której powstały: boiska do siatkówki, koszykówki, tenisa ziemnego i piłki ręcznej oraz 3 treningowe boiska do siatkówki i koszykówki.