Wykład dr. Marka Kietlińskiego pt. „Polacy w II wojnie światowej. Ranking polskich aktywności wojennych”

Dn. 24.09.2019 r. kl. I A , I B i III A uczestniczyły  w ciekawym wykładzie dr. Marka Kietlińskiego „Polacy w II wojnie światowej. Ranking polskich aktywności wojennych”.

Dr Marek Kietliński od 19. lat jest dyrektorem Archiwum Państwowego w Białymstoku. Z wykształcenia historyk, absolwent Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku.  Zajmuje się tematyką regionalną a także historią najnowszą. Jest autorem: Kalendarium NSZZ „Solidarność Regon Białystok 1980-1999, Stan wojenny na Białostocczyźnie 13 grudnia 1981 r. 22 lipca 1983 oraz  kilkunastu artykułów o problematyce regionalnej.

Wykład, który odbył się w naszej szkole był kolejnym przedsięwzięciem wynikającym ze współpracy z Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Białymstoku. Jego działania koordynuje dr Małgorzata Ocytko.

Dziękujemy, że mieliśmy uczestniczenia w tym przedsięwzięciu.

Tekst i zdjęcia: J. Budnik