Dokumenty szkolne

Statut-2018-wersja-obowiązująca luty 2018

Regulamin kl. mund.

REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ

Regulamin Rady_Szkoly ZS Dąbrowa

REGULAMIN WYCIECZEK I INNYCH IMPREZ KRAJOZNAWCZO do wysłania

regulamin_organizacyjny_Zespolu_Szkol_w_Dabrowie_Bialos

Procedura dokumentowania przebiegu nauczania

PROCEDURA POSTEPOWANIA WOBEC UCZNIA UCHYLAJACEGO SIĘ

procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego jezyka

PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRACOWNIKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ W SYTUACJACH ZAGROŻENIA DZIECI I MŁODZIEŻY DEMORALIZACJĄ I PRZESTĘPCZOŚCIĄ

Plan Nadzoru pedagogicznego 2017

Plan pracy Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2017

PROGRAM WYCHOWAWCZY

Przydział czynności dodatkowych na rok szkolny 2017

Roczny program rozwoju 2017 2018 ZS Dąbrowa