Archiwa miesięczne maj 2021

Drodzy uczniowie klas ósmych!

Jeszcze tylko jeden dzień pozostał na rejestrację do oddziału przygotowania wojskowego w dąbrowskim ogólniaku. Przypominam, iż klasy mundurowe już od 12 lat funkcjonują w naszej szkole, wpisując się w środowisko lokalne, dając możliwość realizacji nauki połączonej z aktywnym budowaniem własnej drogi zawodowej. W obecnym roku szkolnym spośrod osób, które ukończyły certyfikowaną wojskową klasę mundurową 7 kadetów złożyło dokumenty na skróconą służbe przygotowawczą, będacą przywilejem absolwentów szkół, którym patronuje Ministerstwo Obrony Narodowej. Kilka osób rozpoczęło starania o podjęcie studiów w wyższych szkołach oficerskich (obecnie 4 naszych absolwentów studiuje w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu)...

Czytaj dalej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na staże/praktyki w ramach projektu „Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy”

Poniżej zamieszczamy link z informacjami na temat naboru na staże i praktyki w ramach projektu realizowanego w naszej szkole. Zachęcamy do zapoznania się i udziału w projekcie.

http://sokolka-powiat.pl/2021/05/27/ogloszenie-o-naborze-kandydatow-na-staze-praktyki-w-ramach-projektu-kompetentni-w-dzialaniu-konkurencyjni-na-rynku-pracy/

Czytaj dalej

Kadeci z oddziału przygotowania wojskowego otrzymają nowe umundurowanie, zaś szkoła sprzęt wojskowy.

Na podstawie porozumienia zawartego przez Powiat Sokólski z Ministerstwem Obrony Narodowej szkoła uzyskała środki na zakup umundurowania i sprzętu. Otrzymane środki w wysokości 92 740 złotych w 80 % sfinansował MON, zaś 20% przypadło w udziale Powiatowi Sokólskiemu. W ramach otrzymanej kwoty 63 700 zł przeznaczone zostało na zakup specjalistycznego sprzętu, zaś 29 040 zł na kompletne umundurowanie 22 uczniów oddziału przygotowania wojskowego. Umundurowanie zostało ustalone przez Ministerstwo Obrony Narodowej w celu odróżnienia uczniów certyfikowanych wojskowych klas mundurowych i kadetów oddziału przygotowania wojskowego. Naszych uczniów w nowych strojach będzie można zobaczyć już w czerwcu w trakcie ślubowania kadetów z oddziału przygotowania wojskowego...

Czytaj dalej

Powiatowy Konkurs Literacki- Z pamiętnika „zdalnego” ucznia.

Poniżej zamieszczamy dokumenty zgłoszeniowe do konkursu literackiego. Zapraszamy do udziału!!!

Czytaj dalej

Jesteśmy w projekcie „Podlaski Kompas Pracy”

Celem projektu jest  merytoryczne wzmocnienie rozwoju poradnictwa  edukacyjnego – zawodowego przy jednoczesnej współpracy z  pracodawcami w 33 szkołach zawodowych woj. podlaskiego przez stworzenie Podlaskiej Sieć Doradztwa Zawodowego, opracowanie 33 zewnętrznych programów wsparcia szkoły, realizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego dla 4 752 ucz., tworzenie i doposażanie 33 Punktów Informacji i Kariery oraz nabywanie i aktualizacja kompetencji 100 n-li realizujących zadania z zakresu doradztwa zaw. w szkołach zaw. do 31.10.2023 r.

Działania projektu koncentrują się na powołaniu i działalność Podlaskiej Sieci Doradztwa Zawodowego (PSDZ), której celem będzie zapewnienie zewnętrznego wsparcie szkół zaw...

Czytaj dalej

Próba sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziału przygotowania wojskowego.

Opis sposobu wykonania próby sprawności fizycznej kandydatów do oddziału przygotowania wojskowego:

1. Bieg 50 m – próba szybkości:

a) wykonanie– na sygnał „na miejsca” testowany staje nogą wykroczną za linią startową w pozycji startowej wysokiej. Następnie na sygnał „start” biegnie jak najszybciej do mety;

b) pomiar– czas mierzy się z dokładnością do 1/10 sekundy. Liczy się wynik lepszy z dwóch wykonanych prób;

Próby należy przeprowadzać w dobrych warunkach atmosferycznych;

c) sprzęt i pomoce- stoper, lista badanych.

2. Skok w dal z miejsca- próba mocy (siły nóg):

a) wykonanie– testowany staje za linią, po czym z jednoczesnego odbicia obunóż wykonuje skok w dal na odległość do piaskownicy lub na materac;

b) pomiar– skok mi...

Czytaj dalej

Rekrutacja ruszyła…

Ruszyła rekrutacja do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej. Ósmoklasiści wniosek w wersji elektronicznej mogą złożyć do Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Białostockiej i Branżowej Szkoły I Stopnia w Dąbrowie Białostockiej za pomocą systemu naboru, który znajdziecie na stronie:

https://powiatsokolski.edu.com.pl/kandydat/app/index.html

Czytaj dalej

2. etap rekrutacji do udziału w kolejnym polsko – greckim projekcie „Uczniowie z Dąbrowy Białostockiej i Ierapetry w orszaku Apollina”

W oparciu o regulamin rekrutacji zainteresowani uczniowie pisali test sprawdzający znajomość języka angielskiego kwalifikujący do udziału w projekcie Ponadnarodowa mobilność uczniów pn. „Uczniowie z Dąbrowy Białostockiej i Ierapetry w orszaku Apollina” o numerze 2019-2-PMU-2226 finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Po wypełnieniu „Karty zgłoszenia ucznia” test był kolejnym etapem kwalifikującym do działań w ramach mobilności zagranicznej do Grecji. Na podstawie opracowanego „”Regulaminu rekrutacji do projektu…” została utworzona „Lista rankingowa uczniów/uczennic zakwalifikowanych do zajęć w ramach projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów pt...

Czytaj dalej

„Uczniowie z Dąbrowy Białostockiej i Ierpetry w orszaku Apollina” – projekt wchodzi w fazę realizacji

Projekt „Uczniowie z Dąbrowy Białostockiej i Ierapetra w orszaku Apollina” o numerze 2019-2-PMU-2226 finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) służy pogłębieniu współpracy z naszą szkoła partnerską w miejscowości Ierapetra w Grecji oraz stworzeniu uczniom obu szkół pól rozwojowych, dzięki którym będą mieli szansę wzmocnić swoje umiejętności i kompetencje, a tym samym pokonać niską samoakceptację i otworzyć się na nowe wyzwania, przełamując niską motywację. Wzmocnią także umiejętności językowe, najpierw w trakcie kursu a następnie poprzez osobisty kontakt w ramach wyjazdu do Grecji...

Czytaj dalej

Akcja Matura 2021

Jak co roku, na początku maja rozpoczęły się egzaminy maturalne. Nie inaczej było w naszej szkole. Do egzaminów podeszło 73 tegorocznych absolwentów oraz osoby poprawiające wyniki maturalne. Po pierwszych, obowiązkowych egzaminach nastroje wydają się raczej pozytywne. Trzymamy kciuki za dalsze zmagania z arkuszami.

Czytaj dalej