Archiwa miesięczne Wrzesień 2013

W klimacie fin de siecle w Dąbrowie i Krakowie

30/09/2013 Projekty

Zespół Szkół
im. gen. N. Sulika
w Dąbrowie Białostockiej

Podsumowanie ankiet ewaluacyjnych
W klimacie fin de siecle w Krakowie i Dąbrowie

1. Działania rozpoczniemy od kampanii promującej projekt (ogłoszenie w prasie lokalnej, stronach internetowych szkoły, Fundacji Gama, plakaty wykonane przez uczniów rozwieszone w szkole) oraz inauguracyjnego spotkania – konferencji prasowej, na które zaprosimy młodzież z LO, Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół im .gen. N. Sulika oraz rodziców uczniów, władze gminy, powiatu, który jest organem prowadzącym szkołę, lokalnych partnerów współpracujących ze szkołą i fundacją, przedstawicieli lokalnych mediów. Wówczas zaprezentowane zostaną założenia projektu, darczyńcy, realizator oraz partnerzy – ok. 200 osób. Do końca czerwca zakończy się rekrutacja uczestników (zgłoszenia chętnych, ich osiągnięcia , zaangażowanie w życie szkoły i środowiska, a także trudna materialna sytuacja rodzinna. Wybór osób do projektu nastąpi przez komisję rekrutacyjną - dyrektor LO, koordynator projektu, pedagog szkolny oraz troje nauczycieli polonistów, którzy będą prowadzić zajęcia dla 60 osób, z których zostanie wyłoniona liczba 45 poprzez test. Ustalony także zostanie plan zajęć warsztatowych.
2. W klimacie fin de siecle w Dąbrowie - 8 zajęć warsztatowych z kultury młodopolskiej x 2godz., na których młodzież uzyska rzetelną wiedzę z literatury, sztuki młodopolskiej poprzez przygotowane m in. prezentacje multimedialne (zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli) ukazujące twórczość wybitnych artystów i osiągnięcia kultury fin de sieclu w Polsce. Zajęcia w konwencji kawiarenki literackiej przy świecach, kawie, herbacie i ciastkach (fundator – szkoła i nauczyciele) będą poprowadzone w specjalnie udekorowanych pracowniach – obrazami, hasłami modernistycznymi. Z zajęć będzie przez młodzież kręcony film reportażowy o realizacji projektu.
3. Spacer po młodopolskich wątkach i tematach, czyli wielki test sprawdzający wiedzę uczestników projektu i rekrutujący na wycieczkę do Krakowa, będący jednocześnie podsumowaniem dwumiesięcznej pracy – wybór 45 uczniów
4. W klimacie fin de siecle w Krakowie – wycieczka do Krakowa (45 uczniów + 3 nauczycieli). Zwiedzanie Rynku Starego – w tym Jamy Michalika najważniejszej kawiarni młodopolskich artystów, muzeów z malarstwem młodopolskim oraz Muzeum Stanisława Wyspiańskiego, Muzeum Narodowe Galeria Sztuki Polskiej XIX w. Sukiennicach biorąc udział w Ko-lekcji z grupą itp. Planowany jest 1 nocleg w Krakowie (bo będą nocne przejazdy) i obejrzenie dwóch sztuk teatralnych w Teatrze Starym , Teatrze Stu lub J. Słowackiego. Także planowane jest zwiedzanie Wawelu. Z wycieczki także będzie przez młodzież kręcony film reportażowy.
5. Relacja z wyprawy. W październiku powstaną kolejne artykuły informujące społeczność lokalną o realizacji projektu, zamieszczone zarówno w gazetce szkolnej, prasie lokalnej, jak i stronach, internetowych szkoły, Fundacji Gama. Będzie także przygotowywany internetowy pamiętnik, ”Mój Kraków”, dołączony do stron internetowych szkoły, relacjonujący bezpośrednie wrażenia młodzieży z wycieczki do Krakowa. Praca nad montażem filmu.
6. Ewaluacja projektu. Wypełnienie 45 ankiet ewaluacyjnych, wśród uczestników podsumowujących projekt. Opracowanie wyników ankiety, analiza wniosków.
7. Konferencja prasowa zamykająca realizację projektu z udziałem gości, którzy byli na otwarciu a także projekcja filmu z realizacji projektu.

Projekt będzie szeroko promowany wśród społeczności lokalnej poprzez politykę informacyjną inspirującą artykuły w prasie lokalnej. Przygotowany film z realizacji projektu będzie pokazywany młodzieży – uczniom Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej na Dniach Integracyjno – Adaptacyjnych i rodzicom na jednym ze spotkań śródokresowych. Powyższe działania przyczynią się także do szerszej promocji działań Fundacji PZU.

Fundacja PZU
Al. Jana Pawła II 24
00-133 Warszawa
email: fundacja@pzu.pl
strona: www.pzu.pl
tel.: (22) 582 49 20

Zespół Szkół im. gen. N. Sulika
ul. 1000-lecia PP 24
16-200 Dąbrowa Białostocka
email: liceum@data.pl
strona: www.liceum-dabrowa.pl
tel. (85) 7 121 124

Fundacja GAMA
ul. gen. N. Sulika 1
16-200 Dąbrowa Białostocka
email: fundacja gama@gmail.com
strona: www.fundacjagama.za.pl
tel. (85) 7 121 285

Czytaj dalej

Zapraszamy rodziców! Dyżur nauczycielski w najbliższy wtorek 1 października 2013

27/09/2013 Aktualności

Podobnie jak w poprzednim roku serdecznie zapraszamy rodziców uczniów naszej szkoły na comiesięczne dyżury nauczycielskie, w trakcie których można spotkać się z nauczycielami, wychowawcami, pedagogiem i porozmawiać na temat zarówno sukcesów i osiągnięć, jak i ewentualnych trudności. W najbliższy wtorek (1 października) zapraszamy w godzinach od 1500 do 1630.

Czytaj dalej

Szczypiornistki na obozie szkoleniowym w Gdańsku

23/09/2013 Aktualności

Szczypiornistki z naszej drużyny rozpoczęły sezon już przed początkiem roku szkolnego. Po okresie roztrenowania przyszedł czas na powrót do ciężkiej pracy i skupienia na treningach.

21 sierpnia dziewczyny były już w Gdańsku gdzie po zakwaterowaniu, w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym, rozpoczęły treningi na hali AWF. Oprócz dwugodzinnych zajęć taktycznych, dzień rozpoczynał się od rozruchu na pobliskim stadionie.

Między ćwiczeniami i szkoleniami był także czas na relaks, zwiedzanie Gdańska i Gdyni. Dziewczyny odwiedziły także Ergo Arenę! Dodatkową atrakcją były dwa wejścia na mecze fazy grupowej Mistrzostw Europy 2013 W Piłce Ręcznej Kobiet Do Lat 17 (mecz Portugalii z Czarnogórą na hali w Gdyni oraz Chorwacji ze Szwecją, która zdobyła tytuł Mistrza Europy)

Po trzydniowym obozie szkoleniowym dziewczyny wraz z Trenerem przeniosły się do Giżycka, na X Międzynarodowy Mazurski Festiwal Piłki Ręcznej. Tam zmierzyły się miedzy innymi z drużynami z Wąbrzeźna, Giżycka i Litwy.  Należy dodać, że nasze szczypiorniaki wystąpiły z obu kategoriach wiekowych, co oznacza, że grały także z dziewczynami ze starszych roczników. Po zaciętych meczach i wielkich emocjach ostatecznie ulokowały się na III pozycji.

Cały zespół składa podziękowania dla Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej, Starostwu Powiatowemu w Sokółce, Zespołowi Szkół w Dąbrowie Białostockiej oraz UKS Spartakus za wsparcie finansowe.

Dziewczynom życzymy dalszego zapału do pracy, wytrwałości i wielu sukcesów w rozpoczynającym się sezonie!

Czytaj dalej

Byliśmy w Katyniu

20/09/2013 Aktualności

W dniu 19 września 2013 roku po przekroczeniu granicy polsko-białoruskiej 62 - osobowa grupa biorąca udział w projekcie edukacyjnym „Katyń w 73. rocznicę zbrodni” zameldowała się na terenie Rzeczpospolitej. Wśród uczestników byli dwaj uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Białostockiej Karol Skibicki i Maciej Kułak. Opiekunem uczniów z Dąbrowy Białostockiej i uczennic z LO w Suchowoli był Jarosław Budnik - dyrektor szkoły. Głównym celem wyjazdu było odwiedzenie polskich nekropolii na wschodnich kresach dawnej Rzeczypospolitej. Uczestnicy odwiedzili miejsca straceń i pochówku polskich oficerów i żołnierzy w Katyniu, Kuropatach koło Mińska i Grodnie. Po drodze zwiedzili także miejsca związane z historią Polski na terenie Białorusi, takie jak Krewo, Budsław, Holszany, Hruszówka, Orsza czy Kleck. Nieodłącznym elementem projektu była wizyta w Smoleńsku przy symbolicznym obelisku poświęconym ofiarom katastrofy samolotu w której zginęło 96 osób na czele z Prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej Lechem Kaczyńskim. Wyjazd wyzwolił wiele emocji i wzruszeń, pozwolił poznać tragiczne losy polskich oficerów, którzy zginęli w Katyniu i dzieje postaci związanych z Kresami Wschodnimi. Uzmysłowił, jak okrutne mogły być losy polskich patriotów w zetknięciu się z siłą nieludzkiego systemu komunistycznego. Projekt edukacyjny był przygotowany i przeprowadzony przez Instytut Pamięci Narodowej przy wsparciu środków ze Starostwa Powiatowego w Sokółce.

Czytaj dalej

Inauguracja projektu Fin de siecle w Krakowie i Dąbrowie

17/09/2013 Projekty

16 września odbył się wykład pt.: Filozofia Młodej Polski - prądy, inspiracje, kontrowersje przeprowadzony przez mgr Ewę Gorlewską. Wystąpienie miało na celu przybliżenie uczniom sylwetek modernistycznych filozofów i ich poglądów oraz wprowadzenie w klimat epoki. W spotkaniu brali udział uczestnicy projektu Fin de siecle w Krakowie i Dąbrowie.

Czytaj dalej

Delegacja ze szkoły w Katyniu i Smoleńsku

14/09/2013 Aktualności

16 września 2013 roku o godzinie 3 nad ranem delegacja w składzie: dyrektor szkoły Jarosław Budnik i dwóch uczniów: Maciej Kułak z klasy IIIc i Karol Skibicki z IId wyruszy na wycieczkę edukacyjną po miejscach męczeństwa polskich żołnierzy oraz ważnych miejscach rozwoju polskiej kultury na Kresach Wschodnich. Docelowym kierunkiem naszej wyprawy jest Smoleńsk i Katyń - miejsca tragicznej historii najnowszej. Organizatorem wyjazdu jest Instytut Pamięci Narodowej (Oddział w Białymstoku). Materiały dotyczące pobytu można śledzić na Facebooku. Ponadto szczegóły naszego wyjazdu znajdą się na stronie Polskiego Radia Białystok. Tu powinny tez znaleźć się nasze blogi, fotoblogi, krótkie filmiki. Niebawem na naszej stronie materiały z wycieczki edukacyjnej. Powrót planowany jest 18 września 2013 roku w godzinach nocnych.

Czytaj dalej

Dni Integracyjno – Adaptacyjne klasy mundurowo-celnej w Osowcu

04/09/2013 Aktualności

Dzięki uprzejmości Pana Pułkownika Mareka Kalwasińskiego z Regionalnej Bazy Logistycznej i Dowódcy Jednostki Wojskowej w Osowcu Twierdzy Pana Majora Bogdana Oźlańskiego klasa mundurowo-celna ma możliwość realizacji Dni Adaptacyjno - Integracyjnych w bazie Wojska Polskiego w Osowcu. W ten sposób realizowane są manewry klasy mundurowo-celnej, które przygotował Janusz Bielawski - nauczyciel Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej - opiekun klas mundurowych. Uczniowie mają możliwość poznania historii Twierdzy Osowiec, integracji wewnątrzklasowej i poznania specyfiki funkcjonowania służb mundurowych. Program pobytu inspirowany jest na życiu żołnierskim i stanowi dla uczestników spore wyzwanie (choćby pobudka i ranna zaprawa o godzinie 600, lub nocne wymarsze poza teren koszar), jednak nikt nie chciał wracać wcześniej z opiekunami do Dąbrowy Białostockiej.

Czytaj dalej

Rok szkolny 2013/14 rozpoczęty. Ruszyły dni integracyjno – adaptacyjne

04/09/2013 Aktualności

Rozpoczął się rok szkolny 2013/14 a wraz z nim ruszyły kolejne dni integracyjno - adaptacyjne, które potrwają do 5 września 2013 roku i zakończą się spotkaniem z rodzicami uczniów klas pierwszych, które rozpocznie się na hali sportowej o godzinie 1600. Idea akcji realizowanej na początku roku szkolnego to bezpieczne "wejście" w szkołę, integracja środowiska klasowego i wyznaczenie granic zachowań ucznia Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej. W związku z realizacją tych celów odbyły się spotkania z psychologiem, pedagogiem, absolwentami szkoły, policjantem, funkcjonariuszami Placówki Straży Granicznej w Nowym Dworze, wolontariuszkami z Armenii i Hiszpanii. Nasi ubiegłoroczni absolwenci także włączyli się w organizację Dni przygotowując kurs pierwszej pomocy. Wszystkim prowadzącym zajęcia serdecznie dziękujemy i prezentujemy kilka zdjęć z wczorajszych (3.09.13) integracyjnych zmagań.

Czytaj dalej