Kontakt

Zespół Szkół im. gen. Nikodema Sulika
16-200 Dąbrowa Białostocka
ul. 1000-lecia P.P. 24
tel. (85) 7121124
e-mail kancelarii szkoły: liceum@data.pl