Archiwa miesięczne wrzesień 2022

80. rocznica Zagłady Żydów

28.09.22 r w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczystość poświęcona 80. rocznicy Zagłady Żydów w ramach niemieckiej  „Aktion Reinhardt” (1942 – 43). 

Celem akcji było „ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej”, czyli ludobójstwo ok. 1,8 miliona  Żydów, głównie obywateli państwa polskiego. 7 – osobowa grupa uczniów kl. IIIA wysłuchała wystąpień honorowych gości, w tym patrona projektu wojewodę podlaskiego p. B. Paszkowskiego oraz współorganizatorów z Muzeum Getta Warszawskiego, Żydowskiego Instytutu Historycznego i Państwowego Muzeum na Majdanku. Zgromadzeni wysłuchali znakomitego koncertu „Tak, jak byśmy nigdy nie istnieli” w wykonaniu m. in. D. Malejonka, obejrzeli film dokumentalny  i plenerową wystawę o eksterminacji ludności żydowskiej...

Czytaj dalej

Uroczyste obchody 102. rocznicy Bitwy Niemeńskiej w Kuźnicy Białostockiej pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego – dr. Artura Kosickiego   

Reprezentacja klas mundurowych z naszej szkoły  na zaproszenie Komendanta Placówki  Straży Granicznej w Kuźnicy Białostockiej wzięła udział w uroczystych obchody w 102. rocznicy Bitwy Niemeńskiej.

   Uroczystość rozpoczęła się od Mszy Świętej, którą uświetniła  Orkiestra Reprezentacyjna Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Następnie uczestnicy uroczystości przemaszerowali  spod kościoła na cmentarz,  gdzie najpierw wysłuchano okolicznościowych wystąpień a potem złożono kwiaty. 

    Obchody 102. rocznicy Bitwy Niemeńskiej były połączone z Dniem Otwartym Placówki SG w Kuźnicy Białostockiej. W ramach obchodów odbywały się pokazy sprzętu SG, straży pożarnej i policji, prezentacja umiejętności psów służbowych oraz gry i zabawy.  

  Dz...

Czytaj dalej

Tworzenie biznesplanu

W dniach 19-22.09.2022r. piętnaścioro uczniów naszej szkoły wzięło udział w kolejnej odsłonie projektu „Promocja zatrudniania młodzieży w rejonie przygranicznym poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach programu Interreg V- A Litwa –Polska. Priorytet 2. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników.

W ramach zajęć uczestnicy nabierali nowych doświadczeń dotyczących prowadzania własnej działalności oraz pisania biznesplanów. W trakcie szkolenia  tworzyli własne plany biznesowe.

 Pozyskane umiejętności od profesjonalistki- Doroty Sikorskiej- Znosko z pewnością zostaną wykorzystane w przyszłości a miło spędzony czas w trakcie s...

Czytaj dalej

Spotkanie z funkcjonariuszkami z Wydz. ds. Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii z Komendy Powiatowej Policji w Sokółce

 14.09 2022 r.  na godzinie wychowawczej uczniowie klas II i III dąbrowskiego ogólniaka uczestniczyli w godzinnej prelekcji prowadzonej przez funkcjonariuszki  Paulinę Olechno i Annę Olechowską z Wydziału ds. Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii z Komendy Powiatowej Policji w Sokółce. Uczniowie dowiedzieli się, jakie są przyczyny zachowań suicydalnych wśród młodzieży oraz jak można temu zjawisku zapobiegać.

Ważny apel wybrzmiał podczas spotkania: każdy z nas nie powinien być obojętnym na cierpienie młodego człowieka będącego w kryzysie emocjonalnym.Powinien przeciwstawiać się także wszelkim nieakceptowalnym zachowaniom, reagować, a jeśli działanie przekracza jego możliwości powiadomić kompetentnych dorosłych.

 10 września  każdego roku ...

Czytaj dalej

Business English – is it easy?

W dniach 12-17.09. 2022r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w kolejnej odsłonie projektu „Promocja zatrudniania młodzieży w rejonie przygranicznym poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg V- A Litwa –Polska. Priorytet 2. 

Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników. Tym razem uczestniczyli w kursie pt.: „Język angielski w biznesie”. Przedsięwzięcie koordynowane jest przez Powiat Sokólski w trzech liceach ogólnokształcących.

W trakcie szkoleń uczestnicy doskonalili umiejętności językowe...

Czytaj dalej

Białostocki Salon Maturzystów „Perspektywy 2022”

 23.09.2022 uczniowie klas IV A, IV B i IV C wzięli udział w Salonie Maturzystów „Perspektywy 2022”, który odbył się na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej. Uczestnictwo w  tym wydarzeniu miało na celu pomoc tegorocznym maturzystom w bliższym zapoznaniu się z zasadami obowiązującymi na egzaminie maturalnym w Formule 2023, w wyborze optymalnej ścieżki przyszłej kariery edukacyjnej a także z ofertami uczelni wyższych z regionu i całego kraju.

Maturzyści mieli okazję wzięcia udziału w wykładach prowadzonych przez ekspertów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, którzy prezentowali naszym uczniom zmiany w nowej formule egzaminu maturalnego 2023 z poszczególnych przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych...

Czytaj dalej

W trakcie ostatniego weekendu 17  – 18. 09. 2022 r. nasi pedagodzy wzięli udział w szkoleniu dotyczącym edukacji włączającej.

Czytaj dalej

Najnowsza publikacja uczniów dąbrowskiego LO

Do bogatej kolekcji publikacji wydanych przez nauczycieli dąbrowskiego ogólniaka, dołączyła kolejna, szesnasta pozycja, tym razem napisana przez uczniów.  „Mała książka kucharska”  powstała w języku angielskim, zaś  „Słowniczek wyrażeń kulinarnych” w językach angielskim, polskim, greckim. Pierwsza pozycja zawiera łącznie 20 przepisów tradycyjnych potraw polskich i greckich oraz  fotorelację z najważniejszych części projektowych, zaś druga ok. dwustu haseł słownikowych związanych z kulinariami. Nad tymi publikacjami pracowali dąbrowscy licealiści przy wsparciu merytorycznym  greckich kucharzy, nauczycieli oraz dąbrowskich pedagogów.

 Są  one „twardym” rezultatem realizowanego w Zespole Szkół im. gen. N...

Czytaj dalej

Manewry klas mundurowych w Twierdzy Osowiec

W dniach 08-09.09.2022 r. kadeci I klasy Oddziału Przygotowania Wojskowego wzięli udział w  manewrach  na terenie Garnizonu Osowiec.

Nasi uczniowie rozpoczęli swoją przygodę od szkolenia z żołnierzami 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Tematem zajęć był pomiar odległości do celu za pomocą przyrządów optycznych broni strzelca wyborowego (karabin wyborowy „Bor”).
Kolejny punkt programu to zwiedzanie przez kadetów i kadrę szkoleniową Twierdzy Osowiec. Historyczną wiedzą  w ciekawy i bardzo obrazowy sposób podzielił się z nimi Mirosław Worona.

Po południu uczniowie klasy I OPW pod okiem starszych kolegów ćwiczyli musztrę, a o zmierzchu poznawali podstawy topografii.  Zajęcia poprowadził  instruktor Tomasz Leszkowicz.
Późnym wieczorem odbyły się gry...

Czytaj dalej

Czytamy „Ballady i romanse” 

9 września 2022 kilka klas dąbrowskiego ogólniaka miało okazję uczestniczyć w ogólnopolskiej akcji publicznego czytania największych polskich dzieł literackich, zgodnie z coroczną tradycją szkoły. W tym roku lekturą Narodowego Czytania były „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza. Cztery ballady: „Romantyczność”, „Lilije”, „Świtezianka” i „Pani Twardowska” odczytali nauczyciele wraz z uczniami. Organizacją całości przedsięwzięcia zajęły się szkolne polonistki.

Czytaj dalej