Spotkanie z rodzicami

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców/opiekunów prawnych uczniów naszej szkoły na spotkanie w dniu 1 października 2019 roku (wtorek) na hali sportowej o godzinie 16.00. W programie wystąpienie dyrektora szkoły na temat planów działań szkoły w roku szkolnym 2019/20, informacja pedagoga szkolnego oraz przedstawiciela Policji na temat zagrożeń demoralizacją młodzieży i sposobach przeciwdziałania. Po wystąpieniach na hali sportowej odbędą się spotkania z wychowawcami w klasach, zaś o godzinie 17.00 w sali nr 15 zbiorą się przedstawiciele Rady Rodziców.