Archiwa miesięczne październik 2022

Zakończenie stażu w Grecji

Wszystko, co dobre, niestety szybko się kończy, ale najpiękniejsze wspomnienia z projektu pozostaną na zawsze z  uczestnikami krótkoterminowej mobilności w Grecji o specjalności kucharz ze Szkoły Branżowej I Stopnia z Zespołu Szkół im. gen. N. Sulika w Dąbrowie Białostockiej, którzy brali udział w projekcie o nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000035566 z programu Erasmus+ ze środków Unii Europejskiej. Przekonali się, że Grecja jest piękna a staże bardzo pożyteczne.
Zdjęcia: Marta Mandziej

Czytaj dalej

Dzień wspomnień i zadumy

            Podobnie jak w zeszłym roku w październiku uczniowie mieszkający w internacie   uczestniczyli w zajęciach florystycznych, na których została wykonana wiązanka nagrobna.  Uczniowie odwiedzili  pobliski cmentarz – Grób Nieznanego Żołnierza. Wizyta na cmentarzu była jednocześnie nawiązaniem do święta zmarłych. Celem wycieczki było oddanie hołdu poległym żołnierzom pochowanym w zbiorowej mogile a także złożenie własnoręcznie przygotowanej wiązanki oraz zapalenie zniczy. Spacer alejkami cmentarza parafialnego był dla dziewcząt głębokim przeżyciem, wprowadził w nastrój refleksji i zadumy oraz wspomnień o osobach bliskich,  których już niestety z nami nie ma.

Czytaj dalej

Z wizytą w Starostwie Powiatowym w Sokółce

21pażdziernika 2022 r. to przedostatni dzień pobytu nauczycieli z Hiszpanii  i Grecji w dąbrowskim liceum w ramach realizowanego projektu „Sorry, taki mamy klimat” o nr 2021-2-PLO1-KA220-SCH49222 z programu Erasmus+ finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Ten dzień uczestnicy projektu spędzili w Starostwie Powiatowym w Sokółce.

Pierwsza część spotkania  miała charakter merytoryczny. Zapoznano się z działaniami ekologicznymi podejmowanymi przez Powiat Sokólski na rzecz ochrony środowiska i obejrzano materiały promocyjne Powiatu Sokólskiego i także Podlasia. Następnie uzgodniono szczegóły kolejnych mobilności nauczycieli i uczniów do Grecji i Hiszpani (marzec i maj 2023) a także doprecyzowano zadania dla poszczególnych krajów partnerskich...

Czytaj dalej

O gospodarce odpadami na terenie Związku Komunalnego „Biebrza”

Jednym z ważniejszych wyzwań związanych z realizacją projektu „Sorry, taki mamy klimat” było zapoznanie się z gospodarką odpadową na terenie objętym działalnością Związku Komunalnego „Biebrza”. Uczestnicy projektu mieli okazję prześledzić drogę śmieci poczynając od kontenera na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej poprzez PSZOK i stację przeładunkową a skończywszy na Zakładzie Recyklingu w Dolistowie Starym i Zakład Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce. Przewodnikiem po gospodarce śmieciowej był Prezes Spółki BIOM Mirosław Bałakier. Uczestnicy dowiedzieli się o skali realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadowej i stopniu recyklingu a także planów rozwoju w tym zakresie.
Wszystkie działania odbywają się w ramach projektu „So...

Czytaj dalej

Uczestnictwo w pokazie realizowanym w ramach projektu „Innowacyjna historia-nowoczesne technologie w służbie edukacji” W Szkole Podstawowej w Kuźnicy

21.10.2022 uczniowie klas IVA, IVB i IVC mieli okazję uczestniczyć w pokazie realizowanym przez Fundację Arte et Marte w ramach projektu MEiN „Innowacyjna historia-nowoczesne technologie w służbie edukacji”, który odbył się w Szkole Podstawowej w Kuźnicy. Młodzieży zostały wówczas zaprezenmtowane dwa filmy o tematyce historycznej, które były przez nich oglądane przy użyciu wirtualnych gogli, co stwarzało wrażenie, jakby sami uczestniczyli w rzeczywistości wojennej prezentowanej w filmach.

Pierwszy film- „Kartka z Powstania”- przeniósł nas do walczącej Warszawy i prezentował rzeczywistość, z jaką musieli zmagać się powstańcy warszawscy...

Czytaj dalej

Projekt „Równać Szanse”

W naszej szkole rusza projekt Równać Szanse, każdy z uczestników dostanie taki zestaw gadżetów:

Czytaj dalej

Nasi uczniowie na Wydziale Fizyki w Białymstoku

Dnia 11 października 2022 r. uczniowie dąbrowskiego ogólniaka pod opieką p. Jolanty Konstańczuk wzięło udział w wykładzie i pokazach zorganizowanych przez Politechnikę Warszawską w ramach obchodów Roku Mieczysława Wolfkego (1883-1947). Wydarzenie miało miejsce na Wydziale Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku. Grupa młodzieży miała okazję dowiedzieć się wielu ciekawych faktów z życia uczonego, a także poznać jego osiągnięcia naukowe. Pokazy nawiązywały do zagadnień, którymi zajmował się polski fizyk, a mianowicie skraplanie tlenu i azotu (fizyka niskich temperatur) czy holografia (optyka).  Wolfke był także wynalazcą i miał na swoim koncie wiele patentów już jako nastolatek...

Czytaj dalej

38. rocznica śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki

19 października 2022r. uczniowie klas mundurowych wraz z pocztem sztandarowym wzięli udział w 38. rocznicy śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Uroczystości rozpoczęły się w  mszą świętą w kościele parafialnym w Suchowoli, następnie w parku przy pomniku błogosławionego ks. Jerzego złożone zostały kwiaty i zapalone znicze.

Tekst   Joanna Pigiel

Zdjęcia  Joanna Pigiel, Natalia Żemajduk

Czytaj dalej

Międzynarodowe warsztaty dla nauczycieli w ramach projektu „Sorry, taki mamy  klimat” z programu Erasmus+

2. i 3. dzień pobytu nauczycieli z Hiszpanii i Grecji w ramach projektu „Sorry, taki mamy  klimat” o nr 2021-2-PL01-KA220-SCH-000049222 z programu Erasmus+ finansowanego ze środków Unii Europejskiej, przebiegły bardzo pracowicie. Nauczyciele pracowali nad scenariuszami zajęć dla uczniów szkół podstawowych, które w niedalekiej przyszłości będą prowadzone przez młodych uczestników projektu w polsko- grecko – hiszpańskich zespołach.  Scenariusze dotyczące zanieczyszczeń powietrza i ziemi wraz załącznikami, propozycją metod, form pracy i środkami dydaktycznymi zostały przygotowane przez  merytoryczne koordynatorki projektu – mgr Małgorzatę Lewko i mgr Urszulę Lipską.  Hiszpańscy i greccy pedagodzy, wspomagani przez dr...

Czytaj dalej

XXX  Wojewódzki Festiwal Piosenki i Prozy Patriotycznej w Suwałkach 

Dnia 17.10.2022 odbył się XXX  Wojewódzki Festiwal Piosenki i Prozy Patriotycznej w Suwałkach  na inaugurację jubileuszowej edycji konkursu przybyli między innymi Dariusz Piontkowski, poseł i wiceminister edukacji i nauki, poseł Jarosław Zieliński, przedstawiciele władz miasta. Naszą szkołę reprezentowały Daria Zaharenka w kategorii  recytacja , Oliwia Łapciuk- Rusiecka oraz Anna Gregorczuk w kategorii piosenka. Dziewczyny rywalizując wśród 150 uczestników w poszczególnych kategoriach osiągnęły bardzo dobre wyniki. Daria zajęła drugie miejsce, Ania czwarte zaś Oliwia piąte. Gratulujemy dziewczynom i życzymy powodzenia w następnych konkursach

Czytaj dalej