Dyrektorzy

 

mgr Jarosław Budnik 

mgr Jarosław Budnik

Dyrektor szkoły od 2005 roku

Urodził się 3 grudnia 1969 roku. W czerwcu 1988 roku ukończył Liceum Ogólnokształcące w Dąbrowie Białostockiej, a w latach 1988-1993 studiował historię na filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Po ukończeniu studiów podjął pracę w LO w Dąbrowie Białostockiej jako nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie. W 1998 roku zrezygnował z nauczania w szkole na rzecz pracy w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej na stanowisku burmistrza. W 2002 roku powrócił do LO na poprzednio obejmowane stanowisko, a w 2005 roku został dyrektorem Zespołu Szkół im. Generała Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej.

mgr Zygmunt Mackiewicz

mgr Zygmunt Mackiewicz

Dyrektor szkoły w latach 1991-2005

Urodził się 9 kwietnia 1944 roku w Horodniance w powiecie sokólskim. W pobliskiej Suchowoli w roku 1961 ukończył liceum ogólnokształcące i rozpoczął dalszą naukę w 2-letnim Studium Nauczycielskim w Białymstoku na kierunku matematycznym. Tak rozpoczęła się jego wielka przygoda z matematyką, która jest dla niego sposobem na uporządkowanie świata. Galileuszowska maksyma: „Matematyka jest alfabetem, przy pomocy którego Bóg opisał wszechświat” stała się jego dewizą życiową.

mgr Stanisław Konopka

mgr Stanisław Konopka

Dyrektor w latach 1964 – 1991

Urodził się 8 listopada 1931 roku w Modliborzycach w Lubelszczyźnie, gdzie już od najwcześniejszych lat stykał się z wielką historią, mieszkając w samym środku odwiecznej Ordynacji Zamojskiej z jej wspaniałymi pamiątkami przeszłości. Być może ta dziecinna fascynacja zadecydowała, że po ukończeniu gimnazjum i liceum w Janowie Lubelskim w 1950 roku wyjechał do leżącej jeszcze w gruzach Warszawy, aby studiować historię w ówczesnej Wyższej Szkole Pedagogicznej.

mgr Pantaleon Konkiel

mgr Pantaleon Konkiel

Dyrektor w latach 1962-1964

Urodził się 6 sierpnia 1934 roku w Baranowie, w powiecie Przasnysz, w województwie mazowieckim – jak mawiał: „z ojca i dziada także Pantaleona”. W 1955 roku ukończył Liceum Pedagogiczne w Ostrołęce i rozpoczął pracę jako nauczyciel Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Białostockiej. W latach 1961 – 1964 był kierownikiem tej szkoły, a kiedy w 1962 roku zaczęto przy niej organizować szkołę średnią – pełnił jednocześnie obowiązki dyrektora Liceum Ogólnokształcącego.