Rada Szkoły

Rada Szkoły Zespołu Szkół im. Generała Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej powstała z inicjatywy Dyrektora Szkoły Jarosława Budnika, w związku z realizacją Strategii Rozwoju Szkoły, która zakładała powstanie tej organizacji. Radą Szkoły kieruje wybrane Prezydium Rady Szkoły w składzie:

Rada Zespołu Szkół im. Generała Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej – Prezydium Rady Szkoły

 

LP

Imię i nazwisko

Funkcja

1

Piotr Nakoneczny

Przewodniczący

2

Przewodniczący Rady Rodziców

Wiceprzewodniczący

3

Przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego

Sekretarz

 obrady Rady Szkoły

Rada Szkoły wstęp Zespół Szkół 2012Rada Szkoły – skład 2014-15Rada Szkoły – skład 2015-16Rada-Szkoły-skład-2016-17-1Rada-Szkoły-skład-2017-18-1 Rada-Szkoły-skład-2019 20