Archiwa miesięczne listopad 2020

Uczennica klasy mundurowej zginęła w tragicznym wypadku

Pogrążeni w smutku informujemy, iż nasza uczennica Wiktoria Raszkiewicz zginęła tragicznie w wypadku samochodowym. Wiktoria była uczennicą drugiej klasy o profilu mundurowym. Była sympatyczna i otwarta na świat z ambitnymi planami na przyszłość . Prosimy o modlitwę w intencji Wiktorii.

Czytaj dalej

Akademia w czasach zarazy

W zupełnie nowej formule odbyły się tegoroczne obchody Święta Niepodległości. Akademia z okazji tego ważnego święta przygotowana przez młodzież pod artystyczną opieką Małgorzaty Lewko, Krystyny Kopańko i Mirosława Hańczaruka jest historycznym spacerem przez dzieje Ojczyzny i Narodu. Całość nagrał i zmontował Tomasz Lewko, za co serdecznie dziękujemy.

Poniżej zamieszczamy link z nagraniem:

https://www.youtube.com/watch?v=n1fyxDBGFLo&feature=youtu.be

Czytaj dalej

Festiwal Piosenki i Poezji Patriotycznej w Suwałkach

W dniu 6.11 2020 odbyła się 28 edycja Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki i Poezji Patriotycznej w Suwałkach w którym  uczennice naszej szkoły osiągnęły bardzo duże sukcesy. Konkurs odbył się w formule on-line. Julia Oszmian interpretując piosenkę Kolęda warszawska wygrała konkurs!!! w kategorii piosenka. Paulina Bartkiewicz zajęła III miejsce, zaś Alina Obuchowicz IV.  W kategorii recytacja poezji  Urszula Okurowska zajęła III miejsce. Gratulujemy Dziewczynom i życzymy dalszych sukcesów     
Serdeczne podziękowania Panu Tomaszowi Lewko za nieocenioną pomoc przy realizacji nagrań.

Krystyna Kopańko   

Czytaj dalej

Święto Niepodległości Polski

11 listopada 2020 roku po raz 102 obchodzimy Święto Niepodległości Polski. Wyjątkowy czas, w ramach którego uroczystości związane ze świętem zostały ograniczone do minimum. Mimo to warto z okazji tego, wyjątkowego święta pamiętać o wszystkich tych, których wysiłek, zdrowie a nawet dar życia był najwyższą ofiarą złożoną na ołtarzu Ojczyzny. Warto mieć w pamięci bohaterów naszej małej Ojczyzny na czele z Generałem Nikodemem Sulikiem, Patronem naszej szkoły. I warto uważnie wsłuchać się w słowa hymnu : „Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy….”. Niech będzie on przesłaniem dla nas wszystkich, żyjących, w sposób szczególny dla współczesnej młodzieży.

Czytaj dalej

Śpiewamy hymn narodowy on-line

10 listopada 2020 r. o o symbolicznej godzinie 11:11 społeczność szkolna Zespołu Szkół im. gen. N. Sulika wzięła udział w kolejnej edycji akcji MEN „Szkoła do hymnu” i odśpiewała „Mazurek Dąbrowskiego” w formie on- line w trakcie trwającej w tym czasie lekcji. W ten sposób włączyliśmy się we wspólne narodowe świętowanie tej szczególnie ważnej dla Polaków rocznicy.

Czytaj dalej

Działamy na zdalnym…

Od 19 października w Zespole Szkół im. gen. Nikodema Sulika realizowane jest, tak, jak w całym kraju zdalne nauczanie.  Uczniowie klasy wielozawodowej szkoły branżowej realizują na dzień dzisiejszy tylko zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących, ponieważ aż do 29 listopada zawieszone zostały zajęcia praktyczne. Uczniowie liceum mają okazję wrócić do systemu zajęć zdalnych znanych im z poprzedniego roku szkolnego. W tamtym okresie pracowaliśmy jako szkoła na wielu różnorodnych komunikatorach zaś od 19 października postanowiliśmy je ograniczyć tylko do MS Teams i dziennika elektronicznego. Tylko w skrajnych wypadkach komunikujemy się w inny sposób, szczególnie wtedy, gdy dotychczasowe działania nie przynoszą efektów...

Czytaj dalej

Dotacja MON na umundurowanie uczniów kolejnej edycji „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”.

W dniu 6 października 2020 r. Powiat Sokólski reprezentowany przez Starostę Sokólskiego Piotra Rećko oraz Wicestarostę Sokólskiego Jerzego Białomyzego, przy udziale Anny Jolanty Piszczatowskiej – Skarbnika Powiatu Sokólskiego zawarł umowę z Ministerstwem Obrony Narodowej reprezentowanym przez Pana gen. bryg. Artura Dębczaka – Dyrektora Biura do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” . Przedmiotem umowy jest dofinansowanie kolejnego etapu realizacji programu nauczania Edukacji Wojskowej w naszej szkole, to jest zakupu indywidualnego pakietu wyposażenia ucznia klasy mundurowej w 2020 roku. w związku z udziałem Zespołu Szkół im. gen...

Czytaj dalej

Stypendia Starosty Sokólskiego

Informujemy, iż w ramach XXXI edycji „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół onadgimnazjalnych , dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski stypendia otrzymali następujący uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Białostockiej:

Stypendia naukowe:

 1. Ewa Kirejczyk
 2. Urszula Toczko
 3. Marharyta Savashevich
 4. Agnieszka Piruta
 5. Wiktoria Kozłowska
 6. Gabriela Godlewska
 7. Aleksandra Sidorowicz
 8. Hanna Halenka
 9. Paulina Sotnik
 10. Paulina Godlewska
 11. Aleksandra Stanisławczyk
 12. Krzysztof Boruch
 13. Emilia Szczęsnowicz
 14. Weronika Wolska
 15. Paulina Halicka
 16. Izabela Marcińczyk
 17. Oliwia Kopeć

Stypendia sportowo-artystyczne

 1. Natalia Mancewicz
 2. Beata Pigiel
 3. Paweł Antonik
 4. Julia Oszmian
 5. Katarzyna Szymczyk
 6. Natalia Laskowska
 7. Anna Kulhawik
 8. Kornelia Mandziej
 9. Waleria Łukaszewicz

Wszystkim nagrodz...

Czytaj dalej