Archiwa miesięczne Grudzień 2019

Wyniki Ekstraklasy matematycznej po etapie listopadowym.

09/12/2019 AktualnościInne

 

Małgorzata Sawaszewicz kl.II A, Artiom Surowiec kl.II A, Bruno Bończak kl.I Bp,                                            Joanna Karpienia kl.I Bp – 5 pkt

 

Agnieszka Piruta kl.II B, Kamila Mościcka kl.III B – 4 pkt

 

Emilia Szczęsnowicz kl.IIA, , Sebastian Kotowski kl.III B, Patryk Sak kl.III B,

Jakub Antonik kl. III B,  Hanna Halenka kl.I B,    Łukasz Antonik kl.I Bp    – 3 pkt

 

Paulina Godlewska kl.II B, Kamila Łazar kl.II.B, Paulina Czerżyńska kl.II B, Alesia Juszkiewicz kl.I Ap  – 2 pkt

 

Rafał Konstańczuk kl.I BSzIs – 1 pkt

Czytaj dalej

Finalistki Nagrody POLIN 2019

09/12/2019 AktualnościInne

W tym roku 3 grudnia  po raz piąty została  wręczona Nagroda POLIN, przyznawana przez Muzeum Historii Żydów Polskich osobom, organizacjom lub instytucjom aktywnie działającym na rzecz ochrony pamięci o historii polskich Żydów. Spośród blisko 80. zgłoszeń z całej Polski kapituła konkursu wyłoniła 7 finalistów - wśród nich nauczycielki ZS w Dąbrowie Białostockiej: Dorotę Budzińską i Jolantę Konstańczuk.

Tekst: Dorota Budzińska

Czytaj dalej

Umowa na dofinansowanie umundurowania dla uczniów klasy mundurowej podpisana.

05/12/2019 Inne

W dniu 14 listopada 2019 r. Powiat Sokólski reprezentowany przez Starostę Sokólskiego Piotra Rećko oraz członka Zarządu Powiatu Sokólskiego Jerzego Białomyzego, przy udziale Jolanty Mordas - Skarbnika Powiatu Sokólskiego zawarł umowę z Ministerstwem Obrony Narodowej reprezentowanym przez Pana Waldemara Zubka – Dyrektora Biura do Spraw Proobronnych. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie ze środków dotującego zadań bieżących w związku z udziałem Zespołu Szkół im. gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej w realizacji „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”.

W ramach programu Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej otrzymał dofinansowanie w kwocie 17 850 zł na  umundurowanie dla uczniów

Czytaj dalej

Projekt „Gminy – aktywni członkowie społeczności” – obóz rodzinny

02/12/2019 Inne


W ramach projektu „Gminy – aktywni członkowie społeczności” z zakresu Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska w dniach 15-17 listopada 2019 roku, 40 osobowa grupa mieszkańców Powiatu Sokólskiego uczestniczyła w 3-dniowym rodzinnym obozie, który odbywał się w miejscowości Ejszyszki na Litwie. W obozie uczestniczyli między innymi Starosta Powiatu Sokólskiego Piotr Rećko wraz z Dyrektorem Zespołu Szkół im. Gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej Jarosławem Budnikiem. W ramach wyjazdu uczestnicy mogli wziąć udział w zajęciach takich jak: zawody sportowe dla dzieci w sali gimnastycznej w Ejszyszkach, aerobik wodny, fitness, zajęcia z psychologiem. Mogli również poznać tajniki przygotowywania litewskiego sękacza. Obóz miał za zadanie zintegrować mieszkańców

Czytaj dalej

Dyskoteka andrzejkowa

02/12/2019 AktualnościInne

W dniu 28.11.2019 r. odbyła się dyskoteka andrzejkowa, na której bawili się uczniowie naszego liceum. Impreza rozpoczęła się od godz.17.00 i trwała do godziny 21.00.Jej organizatorem był  samorząd uczniowski .
Dziękujemy wszystkim za tak liczne przybycie i udaną zabawę.

Tekst i zdjęcia: Adam Kłoczko

Czytaj dalej