BIAŁOSTOCKI SALON MATURZYSTÓW

9 września 2019 maturzyści Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej wzięli udział w Białostockim Salonie Maturzystów. W uroczystym otwarciu uczestniczyli: prof. Jerzy Halicki – prorektor Uniwersytetu w Białymstoku, Jolanta Gołaszewska – dyrektor OKE w Łomży, Rafał Rudnicki – zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku, Franciszek Górski – przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty oraz prof. Adrian Chabowski – prorektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

W trakcie licznych spotkań nasi maturzyści otrzymali garść istotnych informacji o ofertach edukacyjnych różnych uczelni, mogli znaleźć  okazję do rozmowy z przedstawicielami wydziałów rekrutacji uczelni i studentami. Wszyscy niezdecydowani mogli też uzyskać podpowiedź w zakresie doradztwa zawodowego. Tradycyjnie wielkim  zainteresowaniem cieszyły się  prezentacje ekspertów OKE w Łomży na temat egzaminu maturalnego w 2020. Dowiedzieli się, jakich błędów na nim unikać.

Kluczem do życiowego sukcesu jest umiejętność dokonania dobrego wyboru ścieżki edukacyjnej a niewątpliwie Salon Maturzystów  pomaga  uczniom dokonać najlepszego wyboru, czego z całego serca życzymy naszym podopiecznym.

Koordynatorem przedsięwzięcia była Agnieszka Dzienisik – szkolny pedagog, którą organizacyjnie wspierali mgr K. Kopańko i mgr K. Malinowski.

 

Tekst i zdjęcia A. Dzienisik