Nasz patron

 

Generał Nikodem Sulik

Urodził się 15 sierpnia 1893r. we wsi Kamienna Stara w powiecie sokólskim. Jako żołnierz armii rosyjskiej brał udział w walkach z Niemcami w czasie I wojny światowej. W 1935r. został awansowany do stopnia podpułkownika. 13 kwietnia 1941r. został aresztowany przez NKWD na ulicy pod Ostrą Bramą w Wilnie. Przetrzymywano go w więzieniach w Wilnie i w Moskwie. Pomimo okrutnych tortur nie zgodził się na współpracę, zachował godną postawę żołnierza. Więzienie opuścił 15 sierpnia 1941r. i od razu oddał się do dyspozycji polskich władz wojskowych w tworzącej się wówczas Armii Polskiej w ZSRR. Po przemieszczeniu sił polskich do Iraku został mianowany dowódcą 5 Kresowej Dywizji Piechoty. Zmarł 14 stycznia 1954 r. w Londynie. Po śmierci prezydent RP na Uchodźstwie udekorował gen. Sulika Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.