Archiwa miesięczne styczeń 2015

Bumerang – poleci daleko i wróci…

Pomysł narodził się w Norwegii w 1964 r. jako „Akcja dziennego zarobku”, która do dziś jest największą tego typu w Skandynawii. Od 2005 roku realizowana jest w Saksonii pod nazwą „genialsozial” przez Sächsische Jugendstiftung, organizację partnerską projektu „Bumerang”. Akcja skierowana jest do uczniów szkół ponadpodstawowych i polega na zamianie przez chętnych z nich na jeden dzień, kilka godzin, ławki szkolnej na lekką pracę (np. skoszenie trawnika sąsiada, pomalowanie płotu, zrobienie zakupów).

Czytaj dalej

Dzień Patrona Szkoły

23 stycznia 2015 roku w Zespole Szkół im. Generała Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej miały miejsce uroczyste obchody Dnia Patrona Szkoły poświęcone pamięci Generała Nikodema Sulika. Patron uczczony został apelem przygotowanym przez uczniów pod opieką Elizy Bakun.

Czytaj dalej

23 stycznia 2014 – Dzień Patrona Szkoły

Jak co roku w kalendarzu najważniejszych wydarzeń z życia szkoły znalazł się Dzień Patrona Szkoły – Generała Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej. Nasz Patron uczczony zostanie apelem i 2 konkursami powiatowymi: III Konkursem Piosenki Żołnierskiej i XIII Konkursem Historycznym : „Generał Nikodem Sulik oraz polski czyn zbrojny w czasie II wojny światowej”. Nagrody dla zwycięzców konkursów ufundowało Starostwo Powiatowe w Sokółce i Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej, zaś Patronat Honorowy objął Starosta Powiatu Sokólskiego Piotr Rećko. W ramach obchodów odbędzie się także patriotyczne karaoke, które zapoczątkowane zostało 2 lata wcześniej. Szczegółowy porządek dnia poniżej. Zapraszamy.

Czytaj dalej

A na ferie … zajecia z matematyki ….

x=(-b±√(b^2-4ac))/2a 〖 sin〗⁡α±sin⁡β=2 sin⁡〖1/2 (α±β)〗 cos⁡〖1/2 (α∓β)〗
OGŁOSZENIE
W drugim tygodniu ferii zimowych odbędą się w naszej szkole zajęcia dla maturzystów przygotowujące do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Pracownia nr 16 –poziom rozszerzony prowadząca- Joanna Krahel
2. 02. 2015r.
3. 02. 2015r.
4. 02. 2015r.         10.00-12.30
5. 02. 2015r.
6. 02. 2015r.

Pracownia nr 17– poziom podstawowy prowadząca- Joanna Skórska
2. 02. 2015r.
3. 02. 2015r.
4. 02. 2015r.        10.00 -13.00
5. 02. 2015r.
6. 02. 2015r.
Zapraszamy serdecznie wszystkie zainteresowane osoby
(1+x)^n=1+nx/1!+(n(n-1) x^2)/2!+⋯

Czytaj dalej

Uwaga kolejna kolejka Ekstraklasy matematycznej

W dniu 22.01.2015r. (czwartek) na 5. godzinie lekcyjnej
w pracowni nr 16 w szkole odbędzie się IV etap konkursu matematycznego.

Osoby biorące udział w konkursie:
1. Kopeć Robert (3B)
2. Gniedziejko Bartłomiej (3B)
3. Konstańczuk Paweł (3B)
4. Kunicka Karolina (3B)
5. Czaplejewicz Mieszko (2B)
6. Marcińczyk Robert (2B)
7. Żuk Agnieszka (2D)
8. Jurczak Agnieszka (2B)
9. Kukuć Tomasz (2B)
10. Horosz Mateusz (2B)
11. Piruta Joanna (1B)
12. Budnik Karolina (1B)
13. Czarkowski Marek (1B)
14. Kozłowska Kinga (1C)
15. Sićko Maciej (1B)
16. Walenciej Patryk (1B)
17. Kopeć Agnieszka (1A)

Czytaj dalej

Manewry klas mundurowych i celnej 2015

Tradycją Zespołu Szkół im. Generała Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej jest organizacja 5 razy w roku manewrów klas mundurowych i celnej. Odbywają się one gościnnie w jednostce wojskowej w Osowcu, leśniczówce w Trzyrzeczkach i w zasobach Zespołu Szkół w Nowym Dworze lub własnych szkoły. Manewry odbywające się pomiędzy 9 a 11 stycznia 2015 roku realizowane były w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej.

Czytaj dalej