Archiwa miesięczne czerwiec 2020

List do społeczności szkolnej Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej na zakończenie roku szkolnego 2019/20

Drodzy Nauczyciele, Uczniowie i Rodzice !
W dniu dzisiejszym kończymy rok szkolny 2019/20, wyjątkowy pod wieloma względami. To pierwszy rok w trakcie którego uczniowie, nauczyciele i rodzice zmagali się z nową formą nauczania – nauczaniem zdalnym. Pierwszy także rok, w którym majowe matury zdawane były w czerwcu. Pandemia, poza ofiarami dotyczącymi zdrowia i życia poważnie wywróciła do góry nogami dotychczasowy system edukacyjny. Pomimo tego, iż było to bardzo poważne wyzwanie, to mam przekonanie, iż poradziliśmy z nim w sposób zadawalający, ale nie chcielibyśmy tego ponownie przeżywać od września 2020. Okazało się, iż szkoła, przez część osób traktowana jak zło konieczne, stała się dla wielu uczniów, rodziców i nauczycieli bardzo potrzebna, wraz z jej stacjonarnym nauczaniem...

Czytaj dalej

Agnieszka Piruta – finalistką Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

W trakcie trwania egzaminu maturalnego otrzymaliśmy bardzo miłą informację, iż uczennica naszej szkoły Agnieszka Piruta została finalistką XXXV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Opiekunem Agnieszki była Małgorzata Lewko, ucząca biologii i geografii. Gratulujemy!

Agnieszka otrzymując tytuł finalisty XXXV OWE, otworzyła sobie drogę do przywilejów przyznanych przez ponad 60 uczelni wyższych z całego kraju, m.in. zwolnienie lub przyjęcie bez egzaminów.

Więcej informacji na stronie:
https://www.wrotapodlasia.pl/…/xxxv-edycja-olimpiady-wiedzy…

Czytaj dalej

Matura 2020

INFORMACJA DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ

DOTYCZĄCA WYTYCZNYCH  DLA ZDAJĄCYCH,  KTÓRZY  BĘDĄ PRZYSTĘPOWALI DO EGZAMINU MATURALNEGO W 2020 R.

 

  1. Zdający przystępujący do egzaminu maturalnego
  • Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
  • Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
  • Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
  • Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
Czytaj dalej