Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski stanowią wszyscy uczniowie naszej szkoły. Najwyższą władzą społeczności uczniowskiej jest Parlament, w skład którego wchodzi również Rada Samorządu Uczniowskiego.

Rada Samorządu Uczniowskiego jest przedstawicielem i rzecznikiem młodzieży w szkole.

W skład Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzą: Przewodniczący, dwóch Wiceprzewodniczących Samorządu Uczniowskiego, Sekretarz, Skarbnik. Do zadań Rady Samorządu Uczniowskiego należy m.in.:

a) reprezentacja społeczności szkolnej wobec Dyrekcji Szkoły
i Rady Pedagogicznej,
b) organizacja kulturalno-społecznego życia społeczności uczniowskiej,
c) organizowanie akcji charytatywnych,
d) przygotowywanie projektów uchwał Parlamentu,
e) wykonywanie uchwał Parlamentu i czuwanie nad ich prawidłową realizacją.

Samorząd Uczniowski w naszej szkole organizuje różnego rodzaju akcje charytatywne na rzecz dzieci z ubogich rodzin, dzieci z domów dziecka i dzieci chorych. Co roku we wszystkich szkołach w Polsce jest przeprowadzana akcja na rzecz dzieci z domów dziecka „Góra Grosza”, w której bierze udział również nasza młodzież. Dnia 21 marca Samorząd Uczniowski przygotowuje Dzień Samorządu Uczniowskiego. Nauczycieli w szkole zastępują uczniowie, którzy uczą swoich kolegów i koleżanki. Samorząd Uczniowski nie skupia się tylko na społeczność uczniowskiej z naszej szkoły, ale również otwiera się na dialog z samorządami innych szkół. Organizowane akcje są nie tylko akcjami na rzecz szkoły czy uczniów, ale też na rzecz innych osób, organizacji potrzebujących pomocy.

Przewodnicząca: Anna Wysocka

Zastępcy: Olaf Lewkowicz, Samanta Świetlicka , Miłosz Zawadzki
Poczet sztandarowy:

I skład:

Chorąży:  Adam Budziński
Asysta: Justyna Ławrynowicz, Sylwia Kirej

II skład:

Chorąży: Karol Tkaczuk
Asysta: Patrycja Oliwia Lipska, Agnieszka Kułak