Archiwa miesięczne Grudzień 2018

Informacja o konkursach historycznych

14/12/2018 Dla uczniówInne

W dniu 05.12.2018 r. odbył się w naszej szkole finał Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego  "Krąg" - II Rzeczpospolita 1918-1945 w którym wzięło udział 6 uczniów.

Zaś 14.12.2018 r. 7 uczniów  wzięło udział w eliminacjach szkolnych Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego "Polska Piastowska".

Życzymy sukcesów i zachęcamy pozostałych uczniów do udziału w organizowanych konkursach!

Czytaj dalej

Talent pisarski uczennicy z dąbrowskiego liceum

14/12/2018 Aktualności

 Z wielką przyjemnością informuję o sukcesie uczennicy  klasy pierwszej -  Agnieszki Piruty w XII edycji  Wojewódzkiego Konkursu Literackiego  im W. Szymańskiego  „O srebrne pióro MDK”. Agnieszka  została laureatką konkursu, otrzymała II nagrodę w kategorii prozy za opowiadanie „Ratunek”, napisane pod kierunkiem nauczyciela polonisty – Urszuli Puczyńskiej.  Agnieszka stwierdziła, że dużą pomoc zawdzięcza też mamie, pani Barbarze Pirucie, która jako pierwsza czyta jej utwory.   Opowiadanie „Ratunek” to  utwór błyskotliwy i wciągający. Napisany nienaganną polszczyzną.

Agnieszka w nagrodę otrzymała zbiór opowiadań W. Gombrowicza „Bakakaj i inne opowiadania” , dyplom oraz zaproszenie do audycji radiowej w Radiu Akadera – audycja „Kawiarnia Literacka”. Opowiadanie zostanie

Czytaj dalej

Spotkanie z absolwentem – p. Bogusławem Falkowskim

14/12/2018 Inne

Bywają chwile, gdy wielka historia i niezwykli ludzie docierają do nas. Dziś ,,wkroczyła” do dąbrowskiego liceum wraz z naszym gościem Panem Bogusławem Falkowskim. W ramach zajęć z dziennikarstwa uczniowie kl. III A mieli okazję poznać i wysłuchać opowieści człowieka, którego inicjatywy, działania, pomysły mogłyby wypełnić niejedną biografię. Wymienię tylko niektóre: inicjator budowy pomnika naszego patrona gen. Nikodema Sulika, Honorowy Konsul Polonii w Kanadzie, członek Bractwa Kurkowego, przedsiębiorca, budowniczy ,,Pałacu na wodzie” Falkowski w Augustowie, Złoty Absolwent Politechniki Białostockiej 2018, pomysłodawca zawiezienia choinki do Watykanu w 2017 r.

Dziękujemy za spotkanie i rozmowę. Mam nadzieję, że to początek kontaktów naszego szacownego

Czytaj dalej

Umowa na doposażenie klasy mundurowej została podpisana

13/12/2018 Inne

W dniu 28 listopada 2018 r. Powiat Sokólski reprezentowany przez Starostę Sokólskiego Piotra Rećko oraz członka Zarządu Powiatu Sokólskiego Jerzego Białomyzego zawarł umowę z Ministerstwem Obrony Narodowej reprezentowanym przez Pana Waldemara Zubka – Dyrektora Biura do Spraw Proobronnych. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie ze środków dotującego zadań bieżących w związku z udziałem Zespołu Szkół im. gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej w realizacji „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”.

W ramach programu Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej otrzymał dofinansowanie w kwocie 57 350 zł na sprzęt oraz umundurowanie dla uczniów szkoły. Jest to efektem  zakwalifikowania się

Czytaj dalej

Manewry klas mundurowych

12/12/2018 Aktualności

W dn. 7 - 9 grudnia w naszej szkole odbyły się manewry dla klas mundurowych. Uczniowie doskonalili swoje umiejętności z zakresu musztry. Przyswajano tajniki właściwego poruszania się z bronią i również doskonalono postawy strzeleckie. Ćwiczono udzielanie pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia (na polu walki). Uczniowie także sprawdzani byli  ze znajomości stopni wojskowych, bo to wszakże  ważny element wojskowej wiedzy.

Ne zabrakło także gier i zabaw integracyjnych mających na celu zacieśnianie więzi  między uczestnikami manewrów. Także wzięli udział w dwóch wydarzeniach kulturalnych odbywających się w tym czasie w Dąbrowie Białostockiej:  koncert zespołu Ad Rem i koncert zespołu Grodzieńskie Słowiki. Kadrę dowódczą (wzorem prawie każdych manewrów z lat poprzednich) stanowili

Czytaj dalej

Zajęcia z żołnierzami z WOT

10/12/2018 Aktualności

W dn. 30. 11. 2018 odbyły się kolejne zajęcia klas mundurowych z żołnierzami z 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Plan zajęć obejmował: zasady taktyczne i medyczne TCCC, resuscytację krążeniowo - oddechową, musztrę zespołową, techniki pokonywania terenu i przeszkód terenowych, elementy walki w bliskim kontakcie.

Czytaj dalej

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

08/12/2018 Aktualności

Dnia 06.12.2018 odbył się  apel podsumowujący program Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 3,w trakcie którego podsumowano projekty i przedsięwzięcia zrealizowane w ramach programu oraz podano wyniki konkursów oraz   wręczono dyplomy i nagrody. W ramach Programu Księgozbiór biblioteki wzbogacił się o 650  książek w tym 380 książek z literatury pięknej głównie powieści o różnorodnej tematyce co stanowi 58,5 % zakupów; 148 lektur szczególnie znajdujących się w nowej podstawie programowej stanowi to 22,8% zakupionych książek pozostałe to książki z różnych dziedzin wiedzy dostosowane do programu nauczania (111- 17,1%) w tym 48 książek w oryginalnej wersji językowej. Przeprowadzono  13 projektów edukacyjnych z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej. Na godzinach

Czytaj dalej

Ruszają zapisy do międzynarodowego projektu „Królowa jest tylko jedna- Matematyka”

06/12/2018 Inne

Projekt rozpoczął się kilka miesięcy temu od podpisania umowy z Narodową Agencją Rozwoju Systemu Edukacji, od stworzenia konta i wyznaczenia pierwszych terminów, od wyboru logo i pierwszej mobilności kadry nauczycielskiej. Jednak nie to w Programie Erasmus + jest najważniejsze. Najważniejsi są uczestnicy, beneficjenci na rzez których skierowane są działania. Dlatego rozpoczynamy najważniejszy etap projektu - rekrutację uczestników. Bo to od nich zależeć będą rezultaty projektu i zakładane cele. A więc rozpoczynamy wyzwanie, kto z Was podejmie pewne ryzyko, bo przecież nie zawsze język angielski stanowi silną stronę, bo główny temat projektu, czyli matematyka to także nie u wszystkich silny punkt. Ale wyzwanie jest dla tych, którzy posiadają silną motywację. Dla tych którzy powiedzą: chcę

Czytaj dalej

„Królowa jest tylko jedna – Matematyka”, czyli projektowe refleksje…

05/12/2018 Inne

Wszystko rozpoczęło się rok temu. Szkolenie z zakresu Erasmus + w Warszawie przyniosło pierwsze inspiracje i myśl, że warto spróbować. Argumentów było kilka: zwiększone środki na realizację projektów, preferencja dla Podlasia i szkół, które w drodze projektowej stawiają pierwsze kroki i przede wszystkim  potrzeba „oswojenia” matematyki, co do której wielu uczniów przychodziło do szkoły z postawą, że i tak się jej nie nauczę. Kolejne rady pedagogiczne poświęcone budowaniu motywacji uczniów, wskazywały,  że standardowe metody nie zawsze przynoszą skutek. W styczniu 2019 roku zebrał się zespół nauczycieli  poświęcony przygotowaniu projektu, opracowane zostały założenia oraz cele działań projektowych. Wielką pomocą była Paulina Podolak, doświadczona w przygotowaniu i realizacji  projektów z

Czytaj dalej

VII Powiatowy Konkurs Piosenki Żołnierskiej

04/12/2018 AktualnościDla uczniów

Konkurs jest organizowany dla uczczenia pamięci Generała Nikodema Sulika

– patrona Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej

ORGANIZATOR:

Zespół Szkół im. gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej

Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej

MIEJSCE KONKURSU: Sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Dąbrowie Białostockiej

CELE KONKURSU:

popularyzacja postawy patriotycznej,
wyszukiwanie i promocja młodych talentów w dziedzinie muzyki,
możliwość bezpośredniego kontaktu ludzi o pokrewnych zainteresowaniach,
konfrontacja dokonań twórczych

 

ZAKRES PRZEDMIOTOWY PRZEGLĄDU:

Czytaj dalej
1 2