Rekrutacja 2024/25

Zanim złożysz wniosek warto zapoznać się z filmem instruktażowym dotyczącym złożenia wniosku do szkoły ponadpodstawowej: https://www.youtube.com/watch?v=n62_lFFih64

Zapraszamy do złożenia wniosku rekrutacyjnego w wersji elektronicznej na stronie naboru:
https://powiatsokolski.edu.com.pl/kandydat/app/index.html

Oto, jakie klasy przygotowaliśmy dla  absolwentów szkół podstawowych:

Oddział przygotowania wojskowego

Działa dzięki  wsparciu Wojskowej Komendy Uzupełnień,, 18 Pułku Rozpoznawczego z Białegostoku, I Podlaskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej, Akademii Wojsk Lądowych, Garnizonu Osowiec i innych podmiotów wspierających. Dla uczniów będą organizowane manewry (także w Osowcu) i wyjazdy na uczelnie, do jednostek wojskowych a także zajęcia z żołnierzami z zakresu topografii, taktyki, strzelectwa sportowego, musztry i wielu innych elementów edukacji wojskowej.

Powstaną także klasy: politechniczno – medyczna i prawniczo-medialna. Nazwy profili określają tematykę wiodącą dla klasy realizowaną w ramach godzin do dyspozycji wychowawcy. W ramach klas organizowane będą wyjazdy i spotkania tematyczne.

Nadal wyróżnikiem naszej szkoły będzie możliwość wyboru przedmiotów rozszerzonych, dyscypliny realizowanej w ramach zajęć z wychowania fizycznego oraz języka obcego  realizowanego jako podstawowy i uzupełniający.

W ramach Szkoły Branżowej I stopnia planujemy powołanie klasy wielozawodowej, w ramach której uczeń będzie mógł wybrać zawód, szkoła zaś pomoże znaleźć mu pracodawcę, u którego realizować będzie praktyczną naukę zawodu. Nowością od roku szkolnego 2023/24 jest możliwość wstąpienia do Branżowego Oddziału Wojskowego (jest to propozycja, nie obowiązek) w ramach którego uczniowie zostaną przeszkoleni w zakresie edukacji wojskowej.