Archiwa miesięczne marzec 2022

Czytaj dalej

Czytaj dalej

Współzawodnictwo w konkursie matematycznym Kangur

W dniu  17.03.2022 r.  troje uczniów  z Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej  wzięło udział w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym KANGUR. Od kilku lat rywalizacja,  wzbudza zainteresowanie u dąbrowskich licealistów, którzy są uzdolnieni matematycznie.

Słów kilka o historii konkursu. Wywodzi się  on z Australii, gdzie został zapoczątkowany  przez Petera O’Hallorana. W 1990 r. Kangur odbył się po raz pierwszy w Europie i za sprawą francuskich matematyków został zainicjowany w wielu krajach na świecie. Kangur został doceniony przez Francuskie Towarzystwo Matematyczne  i uzyskał  w 1994 roku nagrodę ALEMBERT  w kategorii: najlepszy sposób popularyzacji matematyki.

W Kangurze bierze udział około 30 krajów. Odbywa się on każdego roku  w marcu...

Czytaj dalej

W internacie….

Zapraszamy przyszłych absolwentów szkół podstawowych do obejrzenia naszego filmiku. Do zobaczenia we wrześniu w internacie ! 

Czytaj dalej

Rywalizacja w matematyce bez granic…

W dniu  10.03.2022 r. uczniowie klas: I A i I B   Zespołu  Szkół  w Dąbrowie Białostockiej uczestniczyli w Międzynarodowym Konkursie „Mathmatiques Sans Frontieres”(Matematyka bez granic) – edycja  w Polsce. Konkurs ten jest organizowany pod zwierzchnictwem Rady Europy. Uczniowie z Polski  uczestniczyli w  zmaganiach matematycznych  już  po raz trzydziesty, zaś uczniowie  dąbrowskiego liceum po raz pierwszy.

Patronat nad konkursem w Polsce objęło  Polskie Towarzystwo Matematyczne, a jego promocję i organizację powierzono Zielonogórskiemu Oddziałowi Polskiego Towarzystwa Matematycznego z siedzibą na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Celem konkursu jest współpraca między krajami Unii Europejskiej, szkołami publicznymi i...

Czytaj dalej

Dlaczego warto zostać studentem Akademii Wojsk Lądowych?

Do podjęcia takiego właśnie wyzwania przekonywali uczniów czterech klas mundurowych niedawni absolwenci naszego liceum a aktualnie studenci Akademii Wojsk Lądowych im. T. Kościuszki we Wrocławiu. Na spotkaniu  dn. 10.03.2022 r.  przedstawili bogatą ofertę edukacyjną uczelni i zachęcali do studiowania na AWL. Warto dodać, że aktualnie na tej elitarnej wojskowej uczelni (jednej z czterech w Polsce), studiuje  pięcioro naszych absolwentów:

• sierż. pchor. Karolina Budnik jest studentką V r., kierunek – zarządzanie, specjalność-logistyka;

• sierż. pchor. Kamil Pałkiewicz – student IV r., kierunek – inżynieria bezpieczeństwa, specjalność – saperska ,

• st. kpr. podchor. Marek Kamliński – student III r...

Czytaj dalej

Ślubowanie cd.

Uroczystość ślubowania uświetniły pokazy walk w bliskim kontakcie w wykonaniu żołnierzy z 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego. Także swoje umiejętności w zakresie samoobrony zaprezentowali  uczniowie klasy III cp przygotowywani przez instruktora Tomasza Leszkowicza. Nie zabrakło także żołnierskich piosenek w wykonaniu głównych bohaterów uroczystości – uczniów klasy  I C. Pracowali oni pod opieką artystyczną Jolanty Konstańczuk.

tekst: Edyta Budnik

zdjęcia: Natalia Laskowska, Natalia Wnuk, Anna Kulhawik 

Czytaj dalej

Ślubowanie cd.

Uroczystość ślubowania rozpoczęła się od złożenia meldunku dyrektorowi szkoły Jarosławowi Budnikowi przez dowódcę uroczystości – kadeta Kacpra Zarzeckiego ucz. kl. III C. Potem wzruszający moment ślubowania na sztandar szkoły i pokaz musztry paradnej w wykonaniu uczniów I kl. oddziału przygotowania wojskowego.

Scenariusz uroczystości przygotowali kadeci z kl. III C wraz z instruktorem Januszem Bielawskim.

tekst: Edyta Budnik

zdjęcia: Natalia Laskowska, Natalia Wnuk, Anna Kulhawik

Czytaj dalej

„Ja, uczeń klasy mundurowej, ślubuję…” 

9.03. 2022 r. to szczególny dzień w życiu społeczności Zespołu Szkół im. gen. N. Sulika, ponieważ  w tym dniu kadeci pierwszej  klasy –  oddziału przygotowania wojskowego złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. 

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele służb mundurowych i władz samorządowych, wspierających działalność klas mundurowych. Swoją obecnością zaszczycili nas: 

• płk – Paweł Lachowski – dowódca 18 Białostockiego Pułku Rozpoznawczego wraz ze swoimi żołnierzami,

• ppłk Dariusz Szorc – komendant WKU Białystok także wraz z żołnierzami,

• Tomasz Madras – wicewojewoda podlaski,

• Jerzy Białomyzy – wicestarosta Powiatu Sokólskiego, 

• Artur Gajlewicz – burmistrz Dąbrowy Białostockiej,

• Adam Wojteczk...

Czytaj dalej

Szkolenie kadetów z oddziału przygotowania wojskowego

W dn. 4 – 6. marca 2022 r.  na terenie naszej szkoły odbyło się szkolenie, których głównymi bohaterami  byli kadeci z kl. I C oddziału przygotowania wojskowego. Główny cel szkolenia to przygotowanie do ślubowania.  Odbędzie się ono 9.03.2022 o godz. 12 00. 

Czytaj dalej