Archiwa miesięczne Październik 2011

Dzień papieski pod hasłem „Jan Paweł II człowiek modlitwy”

17/10/2011 Aktualności

W tym wyjątkowym roku beatyfikacji Jana Pawła II, rozważamy szczególną drogę Błogosławionego, który dla nas wszystkich jest nieustannym przykładem i wyzwaniem "abyśmy szli i owoc przynosili". Chcąc przypomnieć, ale również zachęcić do realizacji jego nauczania, młodzież naszej szkoły w dniu 17 X 2011 przedstawiła krótki montaż słowno - muzyczny, pt. "Nie lękajcie się".

Czytaj dalej

Dzień Edukacji Narodowej

14/10/2011 Aktualności


uroczysta akademia - część artystyczna przygotowana przez młodzież pod opieką Pani Krystyny Kopańko
wręczenie nagród starosty oraz stypendiów młodzieży

Czytaj dalej