Inauguracja nowego roku szkolnego 2019/20

2 września 2019 r. o godz. 9 00 uczniowie i słuchacze piętnastu klas Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Białostockiej, w tym dwóch klas Branżowej Szkoły I Stopnia oraz jednej klasy Liceum dla Dorosłych  wraz  z kadrą pedagogiczną zainaugurowali nowy rok szkolny 2019/20. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili:

  • Paweł Wnukowski – Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego;
  • Jerzy Białomyzy – członek Zarządu Powiatu Sokólskiego;
  • Marcin Dąbrowski z I Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. W. Liniarskiego.

Po  odśpiewaniu hymnu państwowego, okolicznościowe przemówienie wygłosił dyrektor szkoły Jarosław Budnik, m.in. zaprezentował dziesięcioro nowych nauczycieli, którzy będą mieli zajęcia w nowym zreformowanym liceum a także wychowawców siedmiu klas pierwszych.  Wszakże nowy rok szkolny to rok wielkich wyzwań, zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli.

Jerzy Białomyzy po złożeniu życzeń, w imieniu Starosty Sokólskiego Piotra Rećki – odczytał list skierowany do całej społeczności szkolnej. Por. Marcin Dąbrowski wręczył uczniom III  klasy mundurowej certyfikaty potwierdzające udział w obozie szkoleniowym w czerwcu biegłego roku szkolnego na terenie Garnizonu Osowiec.

W nowym roku szkolnym życzymy wielu sukcesów wszystkim uczniom, nauczycielom i ich rodzicom.

 

Tekst: Edyta Budnik, zdjęcia Wiktoria Kondracka