Uwaga uczniowie szkoły branżowej klasy II – możliwość uzyskania stypendiów

W związku z realizacją projektu pn. „Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy” informuję, iż z dniem 19 września br. rusza I edycja naboru wniosków na pomoc stypendialną w ramach projektu pn. „Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy”. W związku z powyższym proszę o poinformowanie uczniów o ogłoszonym naborze i  zamieszczenie informacji na Państwa stronie internetowej (treść informacji wraz z dokumentacją projektową w załączeniu).
Termin naboru wniosków upływa 27.09.2019 r. Do tego dnia uczeń powinien złożyć dokumenty rekrutacyjne w sekretariacie szkoły. Proszę pamiętać o pieczątce szkoły i wpisaniu daty wpływu na wniosku oraz ostemplowanie i podpisanie wszystkich dokumentów przez wskazane w Regulaminie osoby. Do dnia 01 października 2019 r. dokumenty rekrutacyjne powinny trafić do biura projektu, Starostwo Powiatowe w Sokółce, pokój 64 (II piętro) – termin nieprzekraczalny.
Poniżej podaję link do strony Powiatu Sokólskiego z zamieszczoną informacją o naborze i dokumentacją rekrutacyjną.
Z poważaniem
Marcin Słyż
Inspektor
Referat Rozwoju
Wydział Rozwoju i Promocji
Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka
Tel. 85 711 08 21, fax: 85 711 20 08