Historia szkoły

historia szkoy

Czerwiec 1964r. – teren budowy LO w Dąbrowie

W styczniu 1959 roku powstał Społeczny Komitet Budowy Szkoły-Pomnika Tysiąclecia Państwa Polskiego. Pierwszą decyzję o budowie Liceum Ogólnokształcącego podjęto w maju 1961 roku. W czerwcu 1962 roku Przedsiębiorstwo Budownictwa Terenowego w Sokółce rozpoczęło budowę internatu liceum, a nieco później gmachu samej szkoły. W roku 1963 budowę przejęło Augustowskie Przedsiębiorstwo Budowlane, które doprowadziło budowę do końca, oraz zagospodarowało plac budowy. Oddanie szkoły do użytku miało nastąpić 30 lipca 1963 roku, jednak z powodu braku kadry technicznej i robotników nastąpiło z 37-dniowym opóźnieniem. 1 wrzenia 1964 roku uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego po raz pierwszy odbyło się przed nowym gmachem liceum. Pierwszym dyrektorem był p. Panteleon Konkiel – nauczyciel przysposobienia obronnego. Później obowiązki jego przejął p. Stanisław Konopka. W 1991 roku dyrektorem Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej został p. Zygmunt Mackiewicz. W roku 2002 odbył się w szkole zjazd absolwentów. Przy tej okazji nadano szkole imię Generała Nikodema Sulika.