Archiwa miesięczne Grudzień 2018

Manewry klas mundurowych

12/12/2018 Aktualności

W dn. 7 - 9 grudnia w naszej szkole odbyły się manewry dla klas mundurowych. Uczniowie doskonalili swoje umiejętności z zakresu musztry. Przyswajano tajniki właściwego poruszania się z bronią i również doskonalono postawy strzeleckie. Ćwiczono udzielanie pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia (na polu walki). Uczniowie także sprawdzani byli  ze znajomości stopni wojskowych, bo to wszakże  ważny element wojskowej wiedzy.

Ne zabrakło także gier i zabaw integracyjnych mających na celu zacieśnianie więzi  między uczestnikami manewrów. Także wzięli udział w dwóch wydarzeniach kulturalnych odbywających się w tym czasie w Dąbrowie Białostockiej:  koncert zespołu Ad Rem i koncert zespołu Grodzieńskie Słowiki. Kadrę dowódczą (wzorem prawie każdych manewrów z lat poprzednich) stanowili

Czytaj dalej

Zajęcia z żołnierzami z WOT

10/12/2018 Aktualności

W dn. 30. 11. 2018 odbyły się kolejne zajęcia klas mundurowych z żołnierzami z 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Plan zajęć obejmował: zasady taktyczne i medyczne TCCC, resuscytację krążeniowo - oddechową, musztrę zespołową, techniki pokonywania terenu i przeszkód terenowych, elementy walki w bliskim kontakcie.

Czytaj dalej

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

08/12/2018 Aktualności

Dnia 06.12.2018 odbył się  apel podsumowujący program Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 3,w trakcie którego podsumowano projekty i przedsięwzięcia zrealizowane w ramach programu oraz podano wyniki konkursów oraz   wręczono dyplomy i nagrody. W ramach Programu Księgozbiór biblioteki wzbogacił się o 650  książek w tym 380 książek z literatury pięknej głównie powieści o różnorodnej tematyce co stanowi 58,5 % zakupów; 148 lektur szczególnie znajdujących się w nowej podstawie programowej stanowi to 22,8% zakupionych książek pozostałe to książki z różnych dziedzin wiedzy dostosowane do programu nauczania (111- 17,1%) w tym 48 książek w oryginalnej wersji językowej. Przeprowadzono  13 projektów edukacyjnych z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej. Na godzinach

Czytaj dalej

Ruszają zapisy do międzynarodowego projektu „Królowa jest tylko jedna- Matematyka”

06/12/2018 Inne

Projekt rozpoczął się kilka miesięcy temu od podpisania umowy z Narodową Agencją Rozwoju Systemu Edukacji, od stworzenia konta i wyznaczenia pierwszych terminów, od wyboru logo i pierwszej mobilności kadry nauczycielskiej. Jednak nie to w Programie Erasmus + jest najważniejsze. Najważniejsi są uczestnicy, beneficjenci na rzez których skierowane są działania. Dlatego rozpoczynamy najważniejszy etap projektu - rekrutację uczestników. Bo to od nich zależeć będą rezultaty projektu i zakładane cele. A więc rozpoczynamy wyzwanie, kto z Was podejmie pewne ryzyko, bo przecież nie zawsze język angielski stanowi silną stronę, bo główny temat projektu, czyli matematyka to także nie u wszystkich silny punkt. Ale wyzwanie jest dla tych, którzy posiadają silną motywację. Dla tych którzy powiedzą: chcę

Czytaj dalej

„Królowa jest tylko jedna – Matematyka”, czyli projektowe refleksje…

05/12/2018 Inne

Wszystko rozpoczęło się rok temu. Szkolenie z zakresu Erasmus + w Warszawie przyniosło pierwsze inspiracje i myśl, że warto spróbować. Argumentów było kilka: zwiększone środki na realizację projektów, preferencja dla Podlasia i szkół, które w drodze projektowej stawiają pierwsze kroki i przede wszystkim  potrzeba „oswojenia” matematyki, co do której wielu uczniów przychodziło do szkoły z postawą, że i tak się jej nie nauczę. Kolejne rady pedagogiczne poświęcone budowaniu motywacji uczniów, wskazywały,  że standardowe metody nie zawsze przynoszą skutek. W styczniu 2019 roku zebrał się zespół nauczycieli  poświęcony przygotowaniu projektu, opracowane zostały założenia oraz cele działań projektowych. Wielką pomocą była Paulina Podolak, doświadczona w przygotowaniu i realizacji  projektów z

Czytaj dalej

VII Powiatowy Konkurs Piosenki Żołnierskiej

04/12/2018 AktualnościDla uczniów

Konkurs jest organizowany dla uczczenia pamięci Generała Nikodema Sulika

– patrona Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej

ORGANIZATOR:

Zespół Szkół im. gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej

Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej

MIEJSCE KONKURSU: Sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Dąbrowie Białostockiej

CELE KONKURSU:

popularyzacja postawy patriotycznej,
wyszukiwanie i promocja młodych talentów w dziedzinie muzyki,
możliwość bezpośredniego kontaktu ludzi o pokrewnych zainteresowaniach,
konfrontacja dokonań twórczych

 

ZAKRES PRZEDMIOTOWY PRZEGLĄDU:

Czytaj dalej

Nasi mundurowi na obozie szkoleniowym

02/12/2018 Aktualności

W dn. 27-30.11.2018 odbył się wyjazd uczniów z kl. mundurowych  Zespołu Szkół im. gen. N. Sulika w Dąbrowie Białostockiej na obóz szkoleniowy dla nauczycieli i uczniów ze szkół prowadzących klasy mundurowe a zakwalifikowanych do „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” sygnowanego przez MON. W  m Łopkajny pod Olsztynem nasi uczniowie  mieli możliwość doskonalenia szkolenia w wielu różnych zakresach.

W pierwszej kolejności w trakcie zajęć nacisk kładziono na doskonalenie musztry i na zasady  postępowania z bronią, aby móc dalej bezpiecznie uczestniczyć w zajęciach. Odbyło się również szkolenie z rozpoznania wojskowego, terenoznawstwa, podczas którego np. wyznaczano azymut oraz odległości i

Czytaj dalej

Wilno jest piękne …

02/12/2018 Aktualności

Dnia 26.11.2018 nasze uczennice – moderatorki Wolontariatu Europejskiego Samanta Świetlicka i Karolina Cybulko wraz z wolontariuszką Leą Bachmann z Niemiec oraz  Januszem Bielawskim, pojechali do Wilna, aby przywitać naszych gości z Turcji, partnerów  projektu „Królowa jest tylko jedna – Matematyka” w ramach programu Erasmus + (międzynarodowej wymiany młodzieży).

Korzystając z niepowtarzalnej okazji, nasi bohaterowie zwiedzili  m. Giby - miejsce pamięci Obławy Augustowskiej a potem  Stare Miasto w Wilnie, sławną Ostrą Bramę. Niezapomniane wrażenia pozostawiła na nich wizyta w Muzeum Iluzji.

 

 

Czytaj dalej

Ostatni dzień pobytu w Polsce, czyli podsumowanie 1. etapu mobilności projektowej

02/12/2018 Aktualności

Czwarty i ostatni dzień pobytu nauczycieli z Turcji i Grecji (30.11.2018) upłynął na uzgodnieniu  sposobów komunikacji i promocji projektu oraz podsumowaniu pierwszej mobilności w projekcie „Królowa jest tylko jedna – Matematyka” realizowanego w ramach programu ERASMUS +. Sporo  miejsca zajęło przeprowadzone przez naszych partnerów z Grecji szkolenie dotyczące wykorzystania platformy  e-twinning, która jest dedykowana  nauczycielom i pracownikom szkoły realizującym projekty międzynarodowe. Pierwsze  działania w kwestii stworzenia  e-twinningowej strony projektu zostały już podjęte przez stronę grecką. Ustalone także zostały precyzyjne  terminy poszczególnych mobilności (najbliższa to marcowa wymiana uczniów w Polsce i czerwcowe spotkanie kadry w Grecji). Uzgodniono także w demokratycznym

Czytaj dalej

„Poleć książkę”

02/12/2018 Aktualności

"Poleć książkę" to konkurs w formie gry do którego zgłosiło się ośmiu uczniów klas I-III, najwięcej tradycyjnie z klas pierwszych. Udział w konkursie okazał się nie lada wyzwaniem. Należało wybrać swoją ulubioną książkę, przyjść z nią do biblioteki 29 listopada o 8.50, a następnie każdemu z uczestników zrecenzować tak, aby zachęcić do przeczytania tej lektury. Czas prezentacji był ograniczony i trwał dwie minuty. Wszyscy z wielkim zapałem włączyli się w grę i chętnie opowiadaliby dłużej, ale dźwięk gwizdka oznajmiał zakończenie rundy. Na koniec każdy z uczniów musiał zdecydować, która książka została przedstawiona w najbardziej interesujący sposób. Okazało się, że wygrała Anna Wysocka uczennica klasy IIIa i jej Przekraczając granice Oksany Pankiejewej. Uczniowie trochę żartowali z siebie,

Czytaj dalej
1 2 3 4