VII Powiatowy Konkurs Piosenki Żołnierskiej

Konkurs jest organizowany dla uczczenia pamięci Generała Nikodema Sulika

– patrona Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej

ORGANIZATOR:

Zespół Szkół im. gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej

Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej

MIEJSCE KONKURSU: Sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Dąbrowie Białostockiej

CELE KONKURSU:

 • popularyzacja postawy patriotycznej,
 • wyszukiwanie i promocja młodych talentów w dziedzinie muzyki,
 • możliwość bezpośredniego kontaktu ludzi o pokrewnych zainteresowaniach,
 • konfrontacja dokonań twórczych

 

ZAKRES PRZEDMIOTOWY PRZEGLĄDU:

 • konkurs adresowany jest dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych powiatu sokólskiego, VII-VIII klas szkół podstawowych  i III gimnazjalnych powiatu  sokólskiego i augustowskiego,
 • szkoła może zgłosić maksymalnie 2 uczestników (soliści) wyłączając organizatora,
 • wykonawca przygotuje jedną piosenkę o tematyce żołnierskiej,
 • utwór należy wykonać z akompaniamentem, podkładem muzycznym lub a capella,
 • maksymalny czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres:


Zespół Szkół im. Gen. N. Sulika
1000-lecia PP 24

 16-200 Dąbrowa Białostocka

Z dopiskiem „VII Powiatowy Konkurs Piosenki Żołnierskiej”

w nieprzekraczalnym  terminie  07.01. 2019r. lub drogą elektroniczną na adres e-mail: liceum@data.pl

 • każda płyta powinna być podpisana- tytuł piosenki, wykonawca, szkoła,
 • prosimy o przesłanie potwierdzenia mailowego, w którym będzie zawarta nazwa szkoły i ilość uczestników,
 • każda karta zgłoszeniowa winna zawierać: imię i nazwisko, repertuar, dokładny adres uczestnika,
 • rozstrzygnięcie konkursu wraz z występami uczestników odbędzie się16 stycznia 2019r.


OCENA PRZEGLĄDU:

 • występy uczestników oceniać będzie Jury powołane przez organizatorów,
 • jury konkursu będzie oceniało:
 • oryginalność i trafność doboru repertuaru,
 • umiejętności wokalne uczestników,
 • wrażenia artystyczne
 • jury wyłoni zwycięzców oraz przyzna wyróżnienia i nagrody rzeczowe

PRZEPISY KOŃCOWE:

 • organizatorzy zapewnią wykonawcom odpowiednie warunki do prezentacji utworów,
 • uczestnicy pokrywają koszty przejazdu,
 • sytuacje nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu,
 • podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do dokonania rejestracji oraz uczestniczenia w konkursie, co oznacza, że odmowa podania przez Panią/Pana danych osobowych będzie równoznaczna z dobrowolną rezygnacją z wzięcia udziału w konkursie,
 • uczestnik wyraża zgodę na dokonanie nagrań audio i video podczas przeglądu i koncertu i nieodpłatne umieszczenie ich na dowolnych portalach internetowych, a także emisję w mediach lokalnych.

Regulamin konkursu i karta zgłoszenia do pobrania w linku poniżej:

Regulamin 2018

Karta zgłoszenia