„Królowa jest tylko jedna – Matematyka”, czyli projektowe refleksje…

Wszystko rozpoczęło się rok temu. Szkolenie z zakresu Erasmus + w Warszawie przyniosło pierwsze inspiracje i myśl, że warto spróbować. Argumentów było kilka: zwiększone środki na realizację projektów, preferencja dla Podlasia i szkół, które w drodze projektowej stawiają pierwsze kroki i przede wszystkim  potrzeba „oswojenia” matematyki, co do której wielu uczniów przychodziło do szkoły z postawą, że i tak się jej nie nauczę. Kolejne rady pedagogiczne poświęcone budowaniu motywacji uczniów, wskazywały,  że standardowe metody nie zawsze przynoszą skutek. W styczniu 2019 roku zebrał się zespół nauczycieli  poświęcony przygotowaniu projektu, opracowane zostały założenia oraz cele działań projektowych. Wielką pomocą była Paulina Podolak, doświadczona w przygotowaniu i realizacji  projektów z Wolontariatu Europejskiego EVS. Potem poszło już bardzo szybko, wybór partnerów, uzgodnienie zakresu działań, rezultatów, ewaluacji i wielu innych szczegółów. I co szczególnie istotne złożenie przygotowanego projektu o nazwie: „Królowa jest tylko jedna – Matematyka”. Potem miesiące oczekiwań i… wielka radość po informacji o werdykcie Narodowej Agencji Rozwoju Systemu Edukacji. Mamy to.

Po euforii, pierwsze wyzwania, bo pierwsza mobilność, czyli przyjazd nauczycieli do Polski… Czekaliśmy na nią z ciekawością ale i niepokojem. Dwie grupy nauczycieli w liczbie 4 z Grecji i 5 z Turcji  przyjechały do naszej szkoły na inaugurację projektu 27 listopada 2018 roku. Pierwsze spotkanie, prezentacje dotyczące szkół partnerskich, oraz pierwszy element merytoryczny, czyli szkolenie z zakresu aktywnej matematyki, pokazał, że zespoły realizujące projekt z Polski, Grecji i Turcji są wyjątkowo zmotywowane i … szalenie sympatyczne. Dzień drugi to dyskusja na temat projektu, wszak diabeł tkwi w szczegółach, więc należało je omówić. I znowu poważny akcent merytoryczny, czyli prezentacja Greków na temat „Golden Ratio”, czyli rozmowy o złotej proporcji, czy jak wolą inni na temat złotego podziału. Potem chwila na trochę oddechu, czyli Supraśl i Białystok, z nielicznymi niestety o tej porze atrakcjami. Kolejny dzień spędzony z Sokółce, to spotkanie w Starostwie Powiatowym z pracownikami Referatu Oświaty na czele z Kierownikiem Anettą Zubrzycką a także praca na temat tego, co w projekcie najważniejsze, czyli aktywnej matematyki. Ostatni dzień  mobilności to poszukiwanie źródeł komunikacji, z których najważniejsze , to platforma e-twinning. Jeszcze ewaluacja mobilności, rozdanie certyfikatów uczestnictwa i smutek… że  to już koniec. Ale niebawem, bo w marcu przyjazd gości z Grecji i Turcji  i po drodze wiele działań przygotowawczych, ale to już zupełnie inna historia.

Tekst: Jarosław Budnik