Ostatni dzień pobytu w Polsce, czyli podsumowanie 1. etapu mobilności projektowej

Czwarty i ostatni dzień pobytu nauczycieli z Turcji i Grecji (30.11.2018) upłynął na uzgodnieniu  sposobów komunikacji i promocji projektu oraz podsumowaniu pierwszej mobilności w projekcie „Królowa jest tylko jedna – Matematyka” realizowanego w ramach programu ERASMUS +. Sporo  miejsca zajęło przeprowadzone przez naszych partnerów z Grecji szkolenie dotyczące wykorzystania platformy  e-twinning, która jest dedykowana  nauczycielom i pracownikom szkoły realizującym projekty międzynarodowe. Pierwsze  działania w kwestii stworzenia  e-twinningowej strony projektu zostały już podjęte przez stronę grecką. Ustalone także zostały precyzyjne  terminy poszczególnych mobilności (najbliższa to marcowa wymiana uczniów w Polsce i czerwcowe spotkanie kadry w Grecji). Uzgodniono także w demokratycznym głosowaniu (na wzór głosowania na Eurowizji) logo projektu, które po drobnych poprawkach zgłoszonych przez partnerów zostanie niebawem opublikowane na szkolnej stronie i fb. Na zakończenie piątkowego spotkania przeprowadzona została ewaluacja dotychczasowych działań i określone zostały przydziały zadań w „polskiej” grupie.