Archiwa miesięczne Grudzień 2018

01/12/2018 Aktualności

Młodzież klas V-VII ze Szkoły Podstawowej w Bagnach uczestniczyła w wycieczce, zwiedzając Izbę Regionalną w Nowym Dworze oraz prawosławną cerkiew i cmentarz żydowski w Dąbrowie Białostockiej. Uczniowie wraz z opiekunami przybyli również do naszej szkoły, gdzie mieli możliwość zapoznania się z wyjątkowymi pracami Marka Podwala "Kadisz dla Dąbrowy". Dowiedzieli się również o projektach realizowanych przez uczniów liceum - "Mosty wielokulturowości" oraz "Krokus". Celem wycieczki było pokazanie młodym ludziom różnorodności wyznaniowej i kulturowej dawnej i dzisiejszej Dąbrowy oraz okolic.
Dziękuję pani Małgorzacie Pycz - dyrektor SP w Bagnach za pomoc w organizacji wycieczki.

Jolanta Konstańczuk

Czytaj dalej

Drugi i trzeci dzień pobytu nauczycieli z Grecji i Turcji w naszej szkole

01/12/2018 Aktualności

28 i 29 listopada 2018 roku to kolejne dni pobytu  nauczycieli z Turcji i Grecji w Polsce i na Podlasiu, w ramach wizyty studyjnej realizowanej poprzez program Erasmus +  w zakresie międzynarodowej wymiany młodzieży.  Program obejmował spotkania warsztatowe dotyczące realizacji projektu „Królowa jest tylko jedna – Matematyka” i  dyskusje panelowe. Doprecyzowano  poszczególne etapy realizacji projektu,  uszczegółowiono harmonogram działań i kryteria doboru uczestników. Dużo uwagi także poświęcono  aktywnym metodom nauczania matematyki. Każda delegacja przedstawiła wiele różnorodnych propozycji, z czego ustalono, że jedna z nich (w postaci gry edukacyjnej i przygotowanej do niej instrukcji) zostanie zaprezentowana na następnej wizycie studyjnej uczniów i nauczycieli w Polsce w marcu 2019 r.

Czytaj dalej
1 2 3 4