Manewry klas mundurowych

W dn. 7 – 9 grudnia w naszej szkole odbyły się manewry dla klas mundurowych. Uczniowie doskonalili swoje umiejętności z zakresu musztry. Przyswajano tajniki właściwego poruszania się z bronią i również doskonalono postawy strzeleckie. Ćwiczono udzielanie pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia (na polu walki). Uczniowie także sprawdzani byli  ze znajomości stopni wojskowych, bo to wszakże  ważny element wojskowej wiedzy.

Ne zabrakło także gier i zabaw integracyjnych mających na celu zacieśnianie więzi  między uczestnikami manewrów. Także wzięli udział w dwóch wydarzeniach kulturalnych odbywających się w tym czasie w Dąbrowie Białostockiej:  koncert zespołu Ad Rem i koncert zespołu Grodzieńskie Słowiki. Kadrę dowódczą (wzorem prawie każdych manewrów z lat poprzednich) stanowili uczniowie  klas trzecich. Dużym wsparciem dla nich byli nasi absolwenci. Wśród nich m. in. Marcin Grygo – były student WAT – u. Podzielił się swoim bogatym doświadczeniem oraz podał kilka praktycznych wskazówek ułatwiających np. opanowanie musztry.

Wszyscy uczniowie niezwykle  zmęczeni (pobudki w środku nocy dają nieźle w kość!), ale zadowoleni, wrócili bogatsi o nowe umiejętności. Wyrażają wielką wdzięczność opiekunowi kl. mundurowych Januszowi Bielawskiemu za organizację całego przedsięwzięcia, absolwentom szkoły oraz nauczycielom, którzy wolontarystycznie chcieli wesprzeć organizację tej ważnej dla klas mundurowych idei.   Bardzo, bardzo dziękujemy!

Natalia Paszko kl III C