Ruszają zapisy do międzynarodowego projektu „Królowa jest tylko jedna- Matematyka”

Projekt rozpoczął się kilka miesięcy temu od podpisania umowy z Narodową Agencją Rozwoju Systemu Edukacji, od stworzenia konta i wyznaczenia pierwszych terminów, od wyboru logo i pierwszej mobilności kadry nauczycielskiej. Jednak nie to w Programie Erasmus + jest najważniejsze. Najważniejsi są uczestnicy, beneficjenci na rzez których skierowane są działania. Dlatego rozpoczynamy najważniejszy etap projektu – rekrutację uczestników. Bo to od nich zależeć będą rezultaty projektu i zakładane cele. A więc rozpoczynamy wyzwanie, kto z Was podejmie pewne ryzyko, bo przecież nie zawsze język angielski stanowi silną stronę, bo główny temat projektu, czyli matematyka to także nie u wszystkich silny punkt. Ale wyzwanie jest dla tych, którzy posiadają silną motywację. Dla tych którzy powiedzą: chcę się wzmocnić językowo i w końcu lepiej zrozumieć tą matematykę. Potem lepiej zdać maturę, ale może najważniejsze, lepiej radzić sobie w życiu. I w tym projekcie wcale nie najważniejszy jest udział w zagranicznych wyjazdach, ale przecież Istambuł w Turcji i Kreta w Grecji, to smakowity załącznik do projektu. Więc pora na wyzwanie. Jeśli chcesz uczestniczyć w projekcie „Królowa jest tylko jedna – Matematyka” to należy do 12 grudnia wypełnić załączony formularz (wymaga on także podpisu jednego z rodziców/opiekunów) i dostarczyć go do Sekretariatu Szkoły.

Formularz-zgloszeniowy Erasmus