Akademia Kompetencji Kluczowych

26/06/2011 Projekty

Program rozwoju uczniów szkół ponadgimnazjalnych Polski Wschodniej

Bezpłatne zajęcia dodatkowe w twojej szkole:

podstawy przedsiębiorczości
ECDL - zajęcia komputerowe
język angielski

Czytaj dalej

„Białystok dobre miejsce do studiowania”

26/06/2011 Projekty

zajęcia z: języka polskiego, języka angielskiego, matematyki i biologii przygotowywujące młodzież do matury z w/w przedmiotów.
czas trwania zajęć pozalekcyjnych: październik 2010 - marzec 2011
liczba uczestników: 25

Czytaj dalej

Innowatorium „Tydzień Przedsiębiorczości”

26/06/2011 Projekty

cel projektu: wyrównywanie szans edukacyjnych młodych ludzi w obszarze nauk ekonomicznych i zarządzania.
czas realizacji projektu: od 18 do 22 maja 2009
liczba uczestników projektu: 15 uczniów
osiągnięte rezultaty:

poszerzona wiedza młodych ludzi z zakresu zarządzania i ekonomii
zainspirowanie do samodzielnego studiowania zagadnień z zakresu przedsiębiorczości

źródła dofinansowania projektu: NBP i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Czytaj dalej

Akademia Maturalna

26/06/2011 Projekty

zajęcia z: języka polskiego, języka angielskiego, matematyki i geografii przygotowujące młodzież do matury z w/w przedmiotów.
czas trwania zajęć pozalekcyjnych: październik 2009 - marzec 2010
liczba uczestników: 25

Czytaj dalej

Archimedes

26/06/2011 Projekty


cel projektu: jest rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie kluczowych kompetencji nauk matematyczno-przyrodniczych na poziomie szkół średnich, wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej szkół w perspektywie przyszłego zatrudnienia oraz dostosowanie edukacji do potrzeb rynku pracy, jak również dostarczenie wykwalifikowanych pracowników branży technicznej.
czas realizacji projektu: od lutego 2009 r. do 15 listopada 2012
liczba uczestników projektu: 66 osób (43 kobiety, 23 mężczyzn)
osiągnięte rezultaty:

poszerzenie wiedzy na tematy związane z przedmiotami ścisłymi.

źródła dofinansowania projektu: Zespół Szkół jest w tym projekcie partnerem. Projekt jest finansowany w całości przez

Czytaj dalej

Centrum Integracji Młodzieży

26/06/2011 Projekty


cel projektu: aktywizacja zawodowa oraz integracja społeczna młodzieży przebywającej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ułatwienie powrotu do życia w społeczeństwie
czas realizacji projektu: od 20 sierpnia 2008 do 20 lipca 2009
liczba uczestników projektu: 130 wychowanków Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego oraz 50 wolontariuszy
osiągnięte rezultaty:

powstanie młodzieżowych grup zainteresowań sportowych i kulturalnych
redagowanie lokalnej gazety młodzieżowej oraz strony internetowej
przeprowadzenie konsultacji psychologicznych, pedagogicznych oraz prawnych

źródła dofinansowania projektu: Zespół Szkół był w tym projekcie partnerem. Projekt był finansowany w całości przez EFS.

Czytaj dalej

Promocja Integracji Społecznej

26/06/2011 Projekty

cel projektu: poszerzenie dostępu osób niepełnosprawnych do profesjonalnych szkoleń zawodowych znacznie zwiększających szanse na zatrudnienie oraz wsparcie psychologiczno - zawodowe w tym zakresie.
czas realizacji projektu: od 1 sierpnia 2008 do 30 czerwca 2009.
liczba uczestników projektu: ogółem 65 w tym niepełnosprawnych 57.
osiągnięte rezultaty:

przeprowadzenie szkolenia gastronomicznego i komputerowego dla osób niepełno sprawnych
przeprowadzenie kampanii promocyjnej (strona internetowa, ulotki, plakaty)

źródła dofinansowania projektu: Zespół Szkół był w tym projekcie partnerem. Projekt był finansowany w całości przez EFS.

Czytaj dalej

Nasza Szkoła

26/06/2011 Projekty

Pionierski projekt  Nasza Szkoła zrealizowana jesienią 2007. Podsumowanie odbyło się 17 stycznia w kinie Lotos w trakcie festynu, młodzież uczestniczyła w następujących programach:

6-11 sierpnia 28 osób w spływie kajakowym, zajęcia wyrównawcze z matematyki, fizyki, chemii, języka polskiego i rosyjskiego 204 godziny, kółka zainteresowań 264 godzin; wyjazdy do teatru, na basen, uczelnie wyższe, placówkę Służby Granicznej, warsztaty teatralne i dziennikarskie, których efektem jest gazeta Młoda Dąbrowa.

Czytaj dalej

Zadębiamy Dąbrowę

26/06/2011 Projekty

cel projektu: Poznanie historii dębów, jako symbolu Dąbrowy Białostockiej, aby poszerzyć w ten sposób wiedzę najmłodszych mieszkańców na temat historii naszego regionu, przekazanie posiadanej wiedzy historycznej młodszym pokoleniom przez pokolenia starsze, wspólne dbanie o czystość i porządek w naszej gminie, organizowanie akcji sprzątania okolic Dąbrowy Białostockiej, szerzenie wiedzy ekologicznej.
czas realizacji projektu: 15 maja 2008 - 1 listopada 2008
liczba uczestników projektu: 40 wolontariuszy (34 kobiety, 6 mężczyzn)
osiągnięte rezultaty:

posadzenie przy szkołach i innych instytucjach dębów
opracowanie publikacji dotyczących historii i biologicznego życia dębów
przeprowadzenie zajęć w Szkole

Czytaj dalej

Konkursy literackie

26/06/2011 Prace uczniów

Konkurs Literacki im. Czesława Miłosza i Stefana Żeromskiego:

I Edycja: Ecce Homo - Karol Kopańko

II Edycja: Bardo - Karol Kopańko

Czytaj dalej
1 96 97 98 99 100