Święto Patrona Szkoły w Zespole Szkół im. gen. N. Sulika – XX Powiatowy Konkurs Historyczny „Generał Nikodem Sulik i polski czyn zbrojny w czasie II wojny światowej”

Najstarszym realizowanym w naszej szkole (po raz 20.) jest konkurs historyczny „Generał Nikodem Sulik i polski czyn zbrojny w czasie II wojny światowej”. Honorowy patronat nad nim objął Starosta Sokólski – Piotr Rećko. Ideą konkursu jest upowszechnienie i utrwalenie wśród szkolnej społeczności wiedzy o Patronie i żołnierzach polskich w czasie II wojny światowej, propagowanie postaw patriotyzmu i poświęcenia sprawie niepodległości naszej Ojczyzny, podkreślenie wkładu naszej Małej Ojczyzny w wielką historię. Konkurs składał się z dwóch etapów: pisemnego i ustnego. W części pisemnej, która odbyła się 19 stycznia 2022 r., wzięło udział 24 uczestników z ZS w Dąbrowie Białostockiej, Liceum Ogólnokształcącego w Sokółce i Zespołu Szkół im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce. Pięciu uczniów z najwyższą ilością punktów zakwalifikowało się do części ustnej. Później finaliści odpowiadając ustnie, stoczyli walkę o nagrody ufundowane przez Zarząd Powiatu Sokólskiego i Radę Rodziców przy Zespole Szkół im. gen. N. Sulika.

Ostateczne wyniki konkursu historycznego kształtują się następująco:

• Miejsce I: Oliwia Ryszkiewicz – LO w Dąbrowie Białostockiej,

• Miejsce II: Dawid Giersztof – LO w Dąbrowie Białostockiej,

• Miejsce III: Hubert Iwanow – LO w Sokółce,

• Miejsce: IV: Dominik Walenciej – LO w Dąbrowie Białostockiej,

• Miejsce: V: Beata Pigiel – LO w Dąbrowie Białostockiej,

Uczniów przygotowywali: Krzysztof Malinowski i Mirosław Hańczaruk (Zespół Szkół im. gen. N. Sulika w Dąbrowie Białostockiej), Jarosław Hlebowicz (Zespół Szkół w Sokółce) oraz Sylwester Leon Pakuła (Zespoł Szkół im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce). Za organizację konkursu odpowiedzialny był Krzysztof Malinowski. W przygotowaniach pomagał także Mirosław Hańczaruk.

Tekst: Edyta Budnik, zdjęcia: Natalia Laskowska