ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY w ZESPOLE SZKÓŁ GEN. N. SULIKA – VII POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY- „Nikodem Sulik – ojciec i mąż”

Dn. 19.01.2022 r. w Zespole Szkół im. gen. N. Sulika w Dąbrowie Białostockiej w ramach obchodów Dnia Patrona Szkoły odbyło się rozstrzygnięcie VII Powiatowego Konkursu Plastycznego – „Nikodem Sulik – ojciec i mąż”. W tym roku kanwą prac konkursowych stały się osobiste doświadczenia gen. Nikodema Sulika. Innym celem w/w konkursu adresowanego do uczniów szkół powiatu sokólskiego jest rozwijanie zainteresowań plastycznych i inspirowanie ich do pracy twórczej poprzez wzbogacanie warsztatu plastycznego. Na konkurs wpłynęło 9 prac. Jury w składzie: • Jerzy Białomyzy – wicestarosta sokólski, przewodniczący jury, • Agata Orpik – nauczyciel plastyki w Szkole Podstawowej w Dąbrowie Białostockiej, • Barbara Grabińska – instruktor – plastyk z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Białostockiej , w dniu 14.01.2022 r. oceniło prace zgodnie z regulaminem konkursu i przyznało następujące miejsca i wyróżnienia: • I miejsce: Anastasiya Simankova – LO w Dąbrowie Białostockiej, • II miejsce: Martyna Waszczeniuk– LO w Sokółce, • III miejsce: Magda Brzezińska – LO w Sokółce • Wyróżnienie: Anastazja Wołoszyna – LO w Sokółce. Zaś w kategorii szkół podstawowych: • I miejsce: Weronika Ryszkiewicz – Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Białostockiej. Wszystkim uczestnikom konkursu zostały wręczone nagrody i dyplomy. Podziękowania otrzymali również opiekunowie uczniów: Eugenia Garbuz z LO w Sokółce, Dariusz Żołądkowski oraz Marzenna Horsztyńska z ZSR w Sokółce i Alicja Reducha z SP w Dąbrowie Białostockiej. Sponsorami nagród byli: Zarząd Powiatu Sokólskiego i Rada Rodziców przy Zespole Szkół im. gen. N. Sulika. Organizacji i przygotowania przedsięwzięcia podjęła się Jolanta Konstańczuk – nauczyciel fizyki. Aktualnie wszystkie nagrodzone prace można podziwiać na dolnym korytarzu Zespołu Szkół im. gen. N. Sulika w Dąbrowie Białostockiej.

Tekst: Edyta Budnik i Jolanta Konstańczuk , zdjęcia: Natalia Laskowska