2. etap rekrutacji w polsko – greckim „Bardzo smacznym projekcie, czyli na granicy smaku”

Realizacja „Bardzo smacznego projektu, czyli na granicy smaku” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach „Ponadnarodowej mobilności uczniów” wchodzi w naszej szkole w kolejną fazę. W oparciu o regulamin rekrutacji zainteresowani uczniowie pisali test sprawdzający znajomość języka angielskiego kwalifikujący do udziału we wspomnianym projekcie a także wypełniali ankiety badające wiedzę wśród uczestników na temat kultury Grecji oraz sprawdzające znajomość kompetencji cyfrowych uczestników. Po wypełnieniu „Karty zgłoszenia ucznia” test i ankiety były kolejnym etapem kwalifikującym do działań w ramach mobilności zagranicznej do Grecji. Na podstawie opracowanego „”Regulaminu rekrutacji do projektu…” jest tworzona „Lista rankingowa uczniów/uczennic zakwalifikowanych do zajęć w ramach Ponadnarodowej mobilności uczniów pn. „Bardzo smaczny projekt, czyli na granicy smaku” nr 2020-1-PMU-3255 finansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Od zaangażowania, frekwencji i dalszej postawy uczestników będzie zależała ostateczna (po zakończeniu zajęć przygotowawczych, które są zaplanowane aż w liczbie 100 godz. zajęć na każdego uczestnika) lista rankingowa osób wyjeżdżających na działania w Grecji. Projekt jest adresowany do 30 uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich (po podstawówce).Termin wyjazdu do Grecji jest uzależniony od sytuacji pandemicznej w Europie, a w szczególności w Grecji, wstępne plany dotyczą przełomu maja i czerwca 2022 r. Chodzi o mobilność 2 grup młodzieży wraz z pięciorgiem opiekunów na 2 tygodnie. W trakcie ferii uczestnicy projektu wzięli udział w zajęciach kulturowych pogłębiających wiedzę o Grecji oraz zajęciach z jęz. angielskiego w l. 50 godz.

Tekst i zdjęcia: Edyta Budnik