Dni Integracyjno – Adaptacyjne klasy mundurowo-celnej w Osowcu

Dzięki uprzejmości Pana Pułkownika Mareka Kalwasińskiego z Regionalnej Bazy Logistycznej i Dowódcy Jednostki Wojskowej w Osowcu Twierdzy Pana Majora Bogdana Oźlańskiego klasa mundurowo-celna ma możliwość realizacji Dni Adaptacyjno – Integracyjnych w bazie Wojska Polskiego w Osowcu. W ten sposób realizowane są manewry klasy mundurowo-celnej, które przygotował Janusz Bielawski – nauczyciel Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej – opiekun klas mundurowych. Uczniowie mają możliwość poznania historii Twierdzy Osowiec, integracji wewnątrzklasowej i poznania specyfiki funkcjonowania służb mundurowych. Program pobytu inspirowany jest na życiu żołnierskim i stanowi dla uczestników spore wyzwanie (choćby pobudka i ranna zaprawa o godzinie 600, lub nocne wymarsze poza teren koszar), jednak nikt nie chciał wracać wcześniej z opiekunami do Dąbrowy Białostockiej.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA