Wyjazd na WAT i do teatru

03/11/2011 Aktualności

Wyjazd młodzieży na WAT w Warszawie w ramach projektu "Archimedes" oraz do Teatru Współczesnego na sztukę "Ludzie i anioły".

Czytaj dalej

Dzień papieski pod hasłem „Jan Paweł II człowiek modlitwy”

17/10/2011 Aktualności

W tym wyjątkowym roku beatyfikacji Jana Pawła II, rozważamy szczególną drogę Błogosławionego, który dla nas wszystkich jest nieustannym przykładem i wyzwaniem "abyśmy szli i owoc przynosili". Chcąc przypomnieć, ale również zachęcić do realizacji jego nauczania, młodzież naszej szkoły w dniu 17 X 2011 przedstawiła krótki montaż słowno - muzyczny, pt. "Nie lękajcie się".

Czytaj dalej

Dzień Edukacji Narodowej

14/10/2011 Aktualności


uroczysta akademia - część artystyczna przygotowana przez młodzież pod opieką Pani Krystyny Kopańko
wręczenie nagród starosty oraz stypendiów młodzieży

Czytaj dalej

Wyjazd młodzieży z naszego liceum do Gimnazjum nr 3 w Mołodecznie

23/09/2011 Aktualności

Wycieczka w ramach międzynarodowej wymiany młodzieży.

Współpraca z zaprzyjaźnioną szkołą
Zwiedzanie Mołodeczna i Mińska, w tym ogrodu botanicznego w Mińsku

Czytaj dalej

Wyjazd klas III na Salon Maturzystów

09/09/2011 Aktualności

Oferty prestiżowych uczelni, zasady zdawania przedmiotów maturalnych, spotkania z ekspertami OKE oraz minister nauki Barbarą Kudrycką. Takiej okazji maturzyści nie mogli przegapić.

Na białostocki Salon Maturzystów przyjechali wczoraj uczniowie z całego województwa. Nic dziwnego – wszystkie potrzebne informacje można było znaleźć w jednym miejscu, a do tego podane w przystępny sposób.

Na targach prezentowały się prestiżowe uczelnie z całej Polski. Stoiska miały na przykład Uczelnia Łazarskiego, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie czy Akademia Leona Koźmińskiego.

Tłum zainteresowanych uczniów kłębił się przy każdym stoisku, bo frekwencja na wczorajszym spotkaniu naprawdę dopisała. A informacje o uczelniach można było zdobyć z pierwszej ręki, bo udzielali ich najczęściej

Czytaj dalej

Zajęcia integracyjno-adaptacyjne dla klas I

05/09/2011 Aktualności

W tym:

spotkanie z wychowawcą klas
spotkanie z pedagogiem

spotkanie z psychologiem
spotkanie z absolwentem naszej szkoły
spotkanie z uczniami reprezentującymi naszą szkołę
spotkanie z przedstawicielem policji

Czytaj dalej

Akademia Kompetencji Kluczowych

26/06/2011 Projekty

Program rozwoju uczniów szkół ponadgimnazjalnych Polski Wschodniej

Bezpłatne zajęcia dodatkowe w twojej szkole:

podstawy przedsiębiorczości
ECDL - zajęcia komputerowe
język angielski

Czytaj dalej

„Białystok dobre miejsce do studiowania”

26/06/2011 Projekty

zajęcia z: języka polskiego, języka angielskiego, matematyki i biologii przygotowywujące młodzież do matury z w/w przedmiotów.
czas trwania zajęć pozalekcyjnych: październik 2010 - marzec 2011
liczba uczestników: 25

Czytaj dalej

Innowatorium „Tydzień Przedsiębiorczości”

26/06/2011 Projekty

cel projektu: wyrównywanie szans edukacyjnych młodych ludzi w obszarze nauk ekonomicznych i zarządzania.
czas realizacji projektu: od 18 do 22 maja 2009
liczba uczestników projektu: 15 uczniów
osiągnięte rezultaty:

poszerzona wiedza młodych ludzi z zakresu zarządzania i ekonomii
zainspirowanie do samodzielnego studiowania zagadnień z zakresu przedsiębiorczości

źródła dofinansowania projektu: NBP i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Czytaj dalej

Akademia Maturalna

26/06/2011 Projekty

zajęcia z: języka polskiego, języka angielskiego, matematyki i geografii przygotowujące młodzież do matury z w/w przedmiotów.
czas trwania zajęć pozalekcyjnych: październik 2009 - marzec 2010
liczba uczestników: 25

Czytaj dalej
1 93 94 95 96 97 98