Tegoroczni stypendyści Prezesa Rady Ministrów to: 

• Paulina Sotnik – ucz. kl III B, osiągnęła średnią 5,56 – najwyższą spośród uczniów realizujących typ szkoły ponadgimnazjalnej, może także poszczycić się licznymi osiągnięciami sportowymi;

• Łukasz Marcińczyk  – ucz. kl. II B, ze średnią 5,38 uzyskał to zaszczytne stypendium jako uczeń szkoły ponadpodstawowej.

Gratulujemy!