Podziękowania

Dnia 06.04.2022 r. na szkolnym apelu nasi uczniowie, którzy zaangażowali  się w organizację XXVIII Ogólnopolskiej Olimpiady w piłce ręcznej mężczyzn, otrzymali dyplomy z podziękowaniem od Prezesa Podlaskiej Federacji Sportu Pawła Skowrońskiego oraz od Sędziego Głównego Janusza Świętonia. 

W tym miejscu warto podziękować także Ministerstwu Sportu, Podlaskiej Federacji Sportu, Urzędowi Marszałkowskiemu w Białymstoku, Powiatowi Sokólskiemu i Gminie Dąbrowa Białostocka.

Najwyższe uznanie za profesjonalną organizację imprezy należy się Mirosławowi Tokajukowi koordynatorowi dąbrowskiej części młodzieżowej olimpiady. 

Pomocy organizacyjnej udzielili: Natalia Laskowska, Oliwia Ryszkiewicz, Klaudia Sulima, Wiktoria Paszko, Amelia Łazuk, Beata Pigiel, Natalia Skomin, Barbara Rakus, Stanisław Stroczkowski, Karol Kalinowski, Łukasz Antonik, Hubert Dziemiach, Patryk Łabieniec, Mateusz Hawrylik, Paweł Antonik, Bartek Hrynkiewicz oraz Roman Klimaszewski.