Kategoria Aktualności

98. Rocznica Bitwy Niemeńskiej w Sokółce

26/09/2018 Aktualności

23.09.2018 na cmentarzu katolickim w Sokółce w obecności wszystkich służb mundurowych, pocztów sztandarowych, reprezentacji stowarzyszeń i instytucji odbyły się uroczystości upamiętniające bohaterów Bitwy Niemeńskiej.
Obchody rozpoczęły się od koncelebrowanej mszy świętej przy ołtarzu polowym. Po jej zakończeniu dalszy przebieg uroczystości odbywał się zgodnie z ceremoniałem wojskowym. Głos zabrał Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji - Jarosław Zieliński a także odczytane zostały listy od Marszałka Senatu RP i ministra obrony narodowej. Potem na grobach poległych żołnierzy na Sokólszczyźnie w 1920 roku (w tym Strzelców Podhalańskich, generała Andrzeja Galicy) złożono kwiaty. Na zakończenie uroczystości żołnierze z 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego oddali salwę honorową.

Czytaj dalej

Bieg sztafetowy ,,WOKÓŁ NIEPODLEGŁEJ” zorganizowany przez funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej.

26/09/2018 Aktualności

Bieg Sztafetowy „Wokół Niepodległej” został zainicjowany przez funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej. Bieg ma charakter symboliczny i odbywa się w celu upamiętnienia stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz promocji zdrowego stylu życia. Biegnący w sztafecie funkcjonariusze lub pracownicy Straży Granicznej, niosą pałeczkę sztafetową z umieszczoną wewnątrz rotą ślubowania funkcjonariusza SG. Przez cały odcinek biegu uczestniczyć będzie ok. 500 funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej.
Trasa biegu prowadzi po drogach i ścieżkach przy granicy, ale również - ze względu na teren oraz uroczystości towarzyszące - po drogach powiatowych i krajowych. Ze względu na warunki terenowe sztafeta będzie musiała również pokonać część dystansu łodzią służbową na rzece Bug oraz

Czytaj dalej

Pomoc uczniów klasy mundurowej przy działaniach ekshumacyjnych

25/09/2018 Aktualności

20.09.2018 sześcioro uczniów klasy II C ( Patrycja Koźbiel, Anna Zamojska, Marta Rogowska, Monika Ławrynowicz, Kamil Guziejko i Dawid Kochmański ) wraz z opiekunem Januszem Bielawskim zaangażowało się w pomoc przy działaniach ekshumacyjnych i pochówku poległego żołnierza z 1920 roku na cmentarzu katolickim w Nowym Dworze. Żołnierz zginął w Bitwie Niemeńskiej. W czasie wojny polsko-bolszewickiej w okolicach Nowego Dworu toczyły się ciężkie walki. Tu rozegrał się właśnie początek Bitwy Niemeńskiej.

Wg relacji pracowników IPN dyrektora Adama Siwka oraz Piotra Kędziora-Babińskiego z Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN :
„Ekshumacja polega na rozkopaniu mogiły, wykopaniu kości, ich zbadaniu oraz innych artefaktów, które się razem z żołnierzem znajdują. Robiony jest

Czytaj dalej

EKSTRAKLASA MATEMATYCZNA 2018/2019-ELIMINACJE !!!!

20/09/2018 AktualnościDla uczniówEkstraklasa matematycznaKonkursy

Rozpoczynamy kolejny etap konkursu matematycznego. Zapraszamy chętnych uczniów do udziału w eliminacjach 27 września 2018 r. w pracowni nr 16 w godzinach 11.50-12.35 ( piąta godzina lekcyjna)

Regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa do pobrania:

Regulamin Konkursu_Matematycznego EKSTRAKLASA MATEMATYCZNA

 

Czytaj dalej

Ogłoszenie

20/09/2018 AktualnościDla uczniów

Zapraszam do udziału w konkursie polegającym na napisaniu recenzji ulubionej książki lub tomiku poetyckiego. Termin złożenia prac – do 19 X 2018 w sali nr 9 lub u nauczyciela polonisty (objętość do 2 stron A4). Przewidziane są nagrody.
Konkurs organizowany jest w ramach realizowanego w szkole projektu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3.

Urszula Puczyńska

Czytaj dalej

Krzysztof Puławski o piosence i poezji …

20/09/2018 Aktualności

17 września 2018 roku w Miejsko–Gminnym Ośrodku Kultury w Dąbrowie Białostockiej odbyło się spotkanie młodzieży licealnej z Krzysztofem Puławskim – poetą, tłumaczem, anglistą współpracującym z Uniwersytetem w Białymstoku. Inicjatywa została zorganizowana w ramach projektu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 przez Urszulę Puczyńską . W zorganizowaniu wyjścia pomogła koleżanka Elżbieta Kondracka, poprzez udostępnienie grup z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym oraz udział w spotkaniu, za co dziękuję.
Spotkanie składało się z dwóch części: warsztatowej i prelekcyjnej. Krzysztof Puławski mówił o różnych tłumaczeniach i parafrazach piosenek z języka angielskiego. Pokrótce omówił też nurty w piosence , zwrócił uwagę na nurt rockowy, musicalowy i poetycki. Jako

Czytaj dalej

Sukces Weroniki Kułak w ogólnopolskim konkursie literackim

20/09/2018 AktualnościDla uczniów

Z wielką przyjemnością informuję, że uczennica klasy III dąbrowskiego liceum, Weronika Kułak, uzyskała II miejsce w konkursie literackim organizowanym w ramach II Ogólnopolskiego Festiwalu „Pod ( różne) historie”. Konkurs odbywa się pod Patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego i Prezydenta Miasta Białegostoku. Uroczysta gala i wręczenie nagrody odbędzie się 28 września w Białymstoku.
Weronika, pod kierunkiem nauczyciela polonisty – Urszuli Puczyńskiej, napisała pracę satyryczno–ironiczną w konwencji szkicu krytycznego na temat zachowania Polaków poza krajem. Tytuł pracy to „Nie(typowi) polscy podróżnicy”. Błyskotliwy tekst został dostrzeżony przez komisję, co zaowocowało pięknym II miejscem.
Serdecznie dziękuję Weronice za udział w konkursie,

Czytaj dalej

Pierwsze zajęcia II klasy mundurowej w ramach Programu Pilotażowego Ministerstwa Obrony

15/09/2018 Aktualności

Od września klasa II c mundurowa dąbrowskiego LO objęta została Programem Pilotażowym Ministerstwa Obrony Narodowej. Zgodnie z jego założeniami 105 szkół w całej Polsce otrzyma od MON-u wsparcie pozafinansowe (w postaci instruktorów prowadzących zajęcia, dostęp do obiektów i sprzętu wojskowego) oraz finansowe (w postaci dotacji celowej na zakup sprzętu i wyposażenia indywidualnego niezbędnego do realizacji programu edukacja wojskowa). Kolejną korzyścią będzie także fakt, iż absolwenci szkół po ich ukończeniu mają być objęci kilkutygodniowym szkoleniem wojskowym w ramach skróconej służby przygotowawczej lub powołani na krótkotrwałe ćwiczenie wojskowe zakończone przysięgą wojskową .

Pierwszym namacalnym efektem funkcjonowania programu była obecność oficerów 1. Podlaskiej  Brygady Obrony

Czytaj dalej

Manewry w Garnizonie Osowiec

15/09/2018 Aktualności

Rozpoczął się nowy rok szkolny, a wraz z nim w pierwszych dniach września, odbyły się kolejne manewry klas mundurowych Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Białostockiej. Były one zlokalizowane w miejscu szczególnym, bo na terenie jednostki wojskowej, w Twierdzy Osowiec. Jak co roku ich organizatorem był st. chor. sztab. rez. Straży Granicznej Janusz Bielawski, któremu w organizacji pomagał najstarszy rocznik mundurowy – uczniowie klasy III, ale także absolwenci szkoły. W trakcie pobytu  uczniowie poznawali tajniki musztry wojskowej (m.in. musztra indywidualna i zespołowa -  kolumny trójkowe, czwórkowe,  dwuszereg), uczyli się słać wojskowe lóżka czy też poprawnie wykonywać pompki ucznia klasy mundurowej. Mieli także okazję zapoznać się, zarówno z umocnieniami twierdzy,  jak i z przyrodą

Czytaj dalej

Pogrzeb śp. mjr. Bronisława Karwowskiego

06/09/2018 Aktualności

3 września 2018 o godz. 14 00 w kościele pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika odbył się pogrzeb śp. mjr. Bronisława Karwowskiego ps. „Grom” z udziałem wojskowej asysty honorowej wystawionej przez 18. Białostocki Pułk Rozpoznawczy oraz pocztów sztandarowych z dąbrowskich szkół. W ostatniej drodze naszemu lokalnemu bohaterowi, oprócz licznie zgromadzonej rodziny, przyjaciół, władz samorządowych, towarzyszyli także uczniowie klas mundurowych z dąbrowskiego liceum wraz z ich opiekunem st. chor. sztab. Januszem Bielawskim. W uroczystościach także udział brali przedstawiciele organizacji kombatanckich i żołnierze.

Bronisław Karwowski, przeżywszy 94 lata, odszedł na wieczną wartę 1 września 2018 r., w 79. rocznicę napaści Niemiec na Polskę. Mjr Bronisław Karwowski był wieloletnim członkiem

Czytaj dalej
1 2 3 4 44