Akcja Żonkile

Po raz kolejny nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskiej Akcji Żonkile. W tym roku, w 78 rocznicę wybuchu powstania w warszawskim getcie, 2 Dąbrowska Drużyna Wędrownicza Astat im. KOP przygotowała grę miejską o tematyce militarno-żydowskiej, projekcję filmu „Muranów – dzielnica północna” oraz quiz. W Akcji wzięły udział dziewczęta z dąbrowskich drużyn wędrowniczych oraz z klas mundurowych. Zachowując reżim sanitarny młodzież poprzez aktywną formę zabawy poznawała historię dąbrowskich Żydów oraz ich tradycje. Dziewczęta upamiętniły bojowników i bojowniczki walczące o godną śmierć. Złożone żółte żonkile na dąbrowskim cmentarzu świadczą o pamięci współczesnych młodych ludzi o ich rówieśnikach żyjących w okrutnym czasie Zagłady.

Tekst: Jolanta Konstańczuk