Drodzy uczniowie klas ósmych!

Jeszcze tylko jeden dzień pozostał na rejestrację do oddziału przygotowania wojskowego w dąbrowskim ogólniaku. Przypominam, iż klasy mundurowe już od 12 lat funkcjonują w naszej szkole, wpisując się w środowisko lokalne, dając możliwość realizacji nauki połączonej z aktywnym budowaniem własnej drogi zawodowej. W obecnym roku szkolnym spośrod osób, które ukończyły certyfikowaną wojskową klasę mundurową 7 kadetów złożyło dokumenty na skróconą służbe przygotowawczą, będacą przywilejem absolwentów szkół, którym patronuje Ministerstwo Obrony Narodowej. Kilka osób rozpoczęło starania o podjęcie studiów w wyższych szkołach oficerskich (obecnie 4 naszych absolwentów studiuje w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu). Bierzemy udział już w V edycji wojskowych certyfikowanych klas mundurowych (jesteśmy tam obecni od II edycji). Na Podlasiu należymy do najaktywniejszych szkół realizujących edukację wojskową. We współpracy z naszą jednostką patronacka 1 Podlaska Brygadą Obrony Terytorialnej w Białymstoku realizujemy działania, zarówno obowiązkowe (dzień wojskowy w każdym miesiącu, obozy szkoleniowe raz w roku) oraz dodatkowe działania, takie jak: np manewry klas mundurowych 4 razy w roku, wyjazdy do jednostek wojskowych i na wydarzenia patriotyczne. Wielu naszych uczniów należy do organizacji strzeleckich. Z Ministerstwa Obrony Narodowej, przy wkładzie własnym Powiatu Sokólskiego pozyskaliśmy na sprzęt, umundurowanie i organizację obozów wojskowych już blisko 500 000 złotych. Obecnie podjęliśmy starania o stworzenie w naszej szkole wirtualnej strzelnicy. 18 czerwca 2021 roku na placu miejskim w Dąbrowie Białostockiej odbędzie się ślubowanie uczniów oddziału przygotowania wojskowego poprzedzone obozem wojskowym w Osowcu dla obecnych uczniów klasy pierwszej. Zapraszamy do szkoły która zapewni Ci możliwość realizacji prawdziwej mundurowej przygody.

Jarosław Budnik – dyrektor Zespołu Szkół im. Generała Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej.