Kadeci z oddziału przygotowania wojskowego otrzymają nowe umundurowanie, zaś szkoła sprzęt wojskowy.

Na podstawie porozumienia zawartego przez Powiat Sokólski z Ministerstwem Obrony Narodowej szkoła uzyskała środki na zakup umundurowania i sprzętu. Otrzymane środki w wysokości 92 740 złotych w 80 % sfinansował MON, zaś 20% przypadło w udziale Powiatowi Sokólskiemu. W ramach otrzymanej kwoty 63 700 zł przeznaczone zostało na zakup specjalistycznego sprzętu, zaś 29 040 zł na kompletne umundurowanie 22 uczniów oddziału przygotowania wojskowego. Umundurowanie zostało ustalone przez Ministerstwo Obrony Narodowej w celu odróżnienia uczniów certyfikowanych wojskowych klas mundurowych i kadetów oddziału przygotowania wojskowego. Naszych uczniów w nowych strojach będzie można zobaczyć już w czerwcu w trakcie ślubowania kadetów z oddziału przygotowania wojskowego. O tym wydarzeniu napiszemy już niebawem. Podziękowanie za wsparcie kierujemy w stronę Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka oraz Zarządu Powiatu Sokólskiego na czele ze Starostą Sokólskim Piotrem Rećko.